Låt grannarna få ta del av vinsten

Alla vill ha ren, förnybar energi, men ingen vill bo så nära att det kan synas eller höras, skriver Mia Sköld (MP).
Alla vill ha ren, förnybar energi, men ingen vill bo så nära att det kan synas eller höras, skriver Mia Sköld (MP).

Vindkraft är en bra energikälla som ger förnybar energi till ett förhållandevis lågt pris under en relativt lång tid.

Debatt 11 februari 2022 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vindkraften är fortfarande i uppbyggnadsfasen och byggmaterial, byggmetoder och miljöprestanda förbättras hela tiden, samtidigt som de genererar alltmer energi.

 

Tyvärr dras vindkraften också med stora problem med motstånd mot byggnation. Alla vill ha ren, förnybar energi, men ingen vill bo så nära att det kan synas eller höras.

De gör ljud ifrån sig när de snurrar. Så är det, och länsstyrelsen har satt upp gränser för hur högt buller man ska behöva ha omkring sig. De har blinkande lampor som stör, och de stora rotorbladen skapar skuggrörelser och de kan slänga iväg is åt alla möjliga håll om det vill sig illa. 

Dessutom behöver man anlägga vägar och gjuta stora fundament. För att inte tala om hur många fladdermöss som får sätta livet till. Om jag har fått det hela rätt för mig är det just fladdermöss som råkat mest illa ut av våra flygande djur.

 

Jag undrar om vi hade haft någon vattenkraft alls om den frågan hade kommit upp som ett nytt energislag idag. När de byggdes lade man hela bygder under vatten.

Miljöpartiet har tagit fram en ny klimatfärdplan för partiet.

I den finns förslag om att fastighetsskatten för kraftverk ska föras tillbaka till den kommun och region där kraftverket står. Det skulle kunna ge ekonomiska incitament för att sprida utbyggnaden av till exempel vindkraft. Det känns som ett mycket bra förslag. Jag tror de har en sådan modell i Norge.

 

Jag skulle kunna tänka mig att gå ännu längre. Om inte bara hemkommunen fick ta del av fastighetsskatten, utan alla närboende erbjöds andelar i den vindkraft som ska byggas i deras område, så att de blev delägare, med möjlighet både att nyttja energin, men också få del av vinsten tror jag vi skulle nå ännu längre i acceptans för vindkraftens utbyggnad. Då skulle de som bor i närheten av vindkraften inte bara få nackdelar av den utan också få ta del av fördelarna. 

 

Det är att involvera människor, på ett positivt sätt. Något jag tror kommer att bli helt nödvändigt om vi ska kunna bygga ut vindkraften så mycket som vi kommer att behöva, i hela landet, inte bara norr om polcirkeln.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa