Mera el är inte lösningen på klimatfrågan

Debatten om olika energislag går het i NT. Mest om kärnkraft och vindkraft.

Är verkligen grundproblemet för jordens framtid mera el? Det frågar sig debattören. Arkivbild.

Är verkligen grundproblemet för jordens framtid mera el? Det frågar sig debattören. Arkivbild.

Foto: Thomas Möller

Debatt2023-07-27 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Risker och problem för det ena eller andra kraftslaget förminskas, ignoreras eller förstoras. Politiker har olika åsikter. De flesta miljövänner (….är inte alla det?) vill inte ha kärnkraft. Lokalbefolkningen vill inte ha kärnkraft och inte vindkraft i sin närhet. 

Men oavsett hur det blir - är verkligen grundproblemet för jordens framtid mera el? 
Är det lösningen för jordens alla människors bästa och för den biologiska mångfalden? För rena hav och rent vatten? Mera el avsedd för mera konsumtion. Flera lager på vår jordbruksmark. Flera fraktfartyg från Kina och långtradare på våra överbelastade vägar. Med konsumtionsvaror - som vi oftast nog inte behöver. 

Är politikers mål i rika länder, som Sverige, att kunna fortsätta leva över jordens tillgångar? Vår del av jordens resurser är slut i april varje år. Vårt överflöd ger problem med klimatet så många inte får mat och vatten. Inte kan odla eller bo drägligt. Antalet klimatflyktingar kommer öka drastiskt. Vem kommer ge dom mat, vatten och husrum? Vi kan inte fortsätta leva långt över jordens resurser. 
Och då är inte mera el lösningen utan snabbt kraftigt ändrade levnadssätt.
Mindre konsumtion, mindre bilåkande och inga nöjesflygresor.
Men vilken politiker får röster i ett val om man är ärlig och säger som det är?

I grunden handlar det om global maktpolitik. För att lösa klimatfrågan måste ländernas egenintressen, fram för allt de ekonomiska, flätas samman med lösningar som kommer alla till del. Vårt kollektiva beteende måste förändras och politiken ta ansvar. Årets alla naturkatastrofer visar flera tecken på passivitetens mycket höga pris. Men via demokrati i politiska val lär vi tydligen inte lyckas. Vad ska vi då göra?