Mer kärnkraft löser inte Sveriges framtida elbehov

Debattören menar att Sverige inte kan göra sig oberoende av de europeiska elpriserna.
Debattören menar att Sverige inte kan göra sig oberoende av de europeiska elpriserna.

Debatt 18 juni 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Så kan elen bli billigare i Östergötland" NT 9/6


Som pensionerad drifttekniker instämmer jag helt med den kritik och de argument som framförts mot artikeln "Så kan elen bli billigare i Östergötland" NT 9/6. Argumenten mot kärnkraft som tas upp i artiklarna "Det är inte försvarbart att satsa på kärnkraft" NT 14/6 och "Mer kärnkraft garanterar inte lägre elpriser" NT 15/6 är både sakliga och korrekta. I artikeln NT 9/6 påstår Moderaterna att dagens höga elpriser beror på nuvarande regerings beslut att stänga ner kärnkraften. Detta är helt felaktigt.

 

Huvudorsaken till att pensionärer behöver ta snabblån för att betala sina elräkningar är att elpriset i Europa drivits upp till rekordhöga nivåer på grund av höga gas- och kolpriser. Elen i Sverige handlas på en gemensam europeisk marknad, "Nordpool". Där ingår både Tyskland och Polen som har en elförsörjning som är beroende av kol och gas. Svenska elnätet är också fysiskt sammankopplat med flera av medlemmarna i "Nordpool" med kraftledningar och kablar.

Detta gör att vi påverkas av stigande elpriser i Europa. 

 

SCB:s statistik över import och export av el från maj 2021 till april 2022 visar att Sverige under det året exporterade 34 683 GWh, detta trots att Ringhals 1 och 2 var tagna ur drift. Trots denna stora export låg elpriset under samma tidsperiod i snitt på 0,86 kr/ kWh i elområde 3 enligt statistik från Nordpool.

 

Till det priset tillkommer sedan kostnader för elceritifikat, energiskatt och elnätskostnader. Samma dag som Moderaternas artikel presenteras i NT (9/6) tittar jag på svenska kraftnäts hemsida kl 12:00. Sverige exporterar 2731 MW trots detta ligger priset på elbörsen för elområde 3 på 1,63 kr/mWh. Nej Ulf Kristersson dagens höga elpriser beror inte på att regeringens energipolitik varit ett stort misslyckande.


De höga elpriserna i Sverige drabbar inte företag och privatpersoner lika, utan är beroende var i landet du bor. Den 1 november 2011 delades den svenska elmarknaden i 4 elområden: SE1 Luleå, SE2 Sundsvall SE3 Stockholm och SE4 Malmö.

Detta gjordes av svenska kraftnät på uppdrag av regeringen Reinfeldt. Tittar man på perioden maj 2021 till april 2022 blir en elräkning i Östergötland dubbelt så dyr som den i Luleå, vid samma förbrukning och rörligt elavtal. Skillnaden i elkostnader mellan norr och söder gör att exempelvis våra företag inom sågverk och papperindustrin i Östergötland inte konkurrerar på samma villkor som företagen i Norrland.


Oavsett vilka energislag vi väljer i framtiden kommer vi att vara beroende av elpriset i Europa.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa