Med ert synsätt förvrängs verkligheten

På debattsidan i NT skriver SD politiker i Norrköping om att vi måste kontrollera vart våra skattepengar går.

De människor som har varit utsatta för granskning i form av kameraövervakning är inga brottslingar utan vanliga människor som har fått sin integritet starkt beskuren, skriver Birgitta Eriksson.

De människor som har varit utsatta för granskning i form av kameraövervakning är inga brottslingar utan vanliga människor som har fått sin integritet starkt beskuren, skriver Birgitta Eriksson.

Foto: Eva Jensen

Debatt2023-06-24 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Måste kunna kontrollera vart våra skattepengar går" NT 20/6

Den frågeställningen borde i stället vara: Våra förtroendevalda politiker måste kontrollera hur våra gemensamma skattemedel används. Det är en stor och viktig skillnad! 

Anledningen till detta är att er artikel är starkt vinklad och ni lägger skulden på kriminella som ägnar sig åt välfärdsbrott.

Nu behöver ni reda ut begreppen och förklara vad ni menar! Ni har möjligen inte blandat ihop äpplen och päron här i syfte att vilseleda era presumtiva läsare.

Ni beskriver vidare att den kameraövervakning som gjorts har använts i syfte att förhindra att välfärdsbrott begås av kriminella.

Hur kan ni avsiktligen kalla de människor som har övervakats i Norrköping för kriminella? 

Med ert synsätt förvränger ni verkligheten helt efter er egen måttstock och dessutom är era argument starkt förenklade och vilseledande och saknar både den dynamik och komplexitet som man kan kräva av politiker i er ställning.

De människor som har varit utsatta för granskning i form av kameraövervakning är inga brottslingar utan vanliga människor som har fått sin integritet starkt beskuren.

Men det är inte förvånande att SD skriver dessa rader, det avspeglar endast deras krassa människosyn och deras vilja att med populistisk retorik föra diskussionen bortom dess verkliga innehåll.

Slutligen undrar jag om ni menar allvar med er rubrik. Det kan inte jag tro på. Av den enkla anledningen att ni då borde granska var friskolornas vinst tar vägen och hur många miljoner som rinner ur skattebetalarnas händer och i stället hamnar utomlands i ett land som vi alla kallar skatteparadis.

Så det är just därför ni borde kontrollera var skattepengarna tar vägen. Sluta att jaga utsatta människor och ta fast de stora rovdjuren i stället.

Sophia Jarl säger dessutom i en artikel i NT att friskolornas vinstuttag är något som hon struntar i och inte bryr sig alls var de pengarna tar vägen.

Då behöver inget mera sägas här. Utom att ni i kommunstyrelsen sitter i samma båt och har kommit vilse i dimman!