Med ansvar följer att man måste ta ställning

I ett försök att förklara sitt budgetförslag går nog Sophia Jarl bort sig lite.

Debatt 28 november 2022 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Kommande år blir en ekonomisk balansgång" NT 25/11

 

Åtminstone i inledningen av sin artikel när hon försöker rättfärdiga besparingen på skolan med att hon aldrig haft makten i Norrköpings kommun. Gör man anspråk på, och dessutom får makten måste man ta ansvar för det man föreslår och genomför. Det kanske är en nyhet för Sophia Jarl, men med makt kommer ansvar.

 

Med ansvar följer att man också måste ta ställning, ibland även till obekväma frågor. När hon i inledningen av debattartikeln svävande hänvisar till turbulensen som varit är det en försköning av klantigt ledarskap där hon stoppat en säkerhetsprövning på högst oklara grunder. Där hon vägrar ta ställning till om hon har förtroende för ett kommunalråd som sålt hemligstämplande uppgifter och inte skött skatteinbetalningarna. I min värld ett tämligen enkelt ställningstagande som vi är många som väntar på.

 

Även i sakpolitiska frågor har hon varit ute och svävat när hon vill lägga ner en populär bastu som inte kostar något och dessutom ger meningsfull sysselsättning i LSS-verksamheten. Hon vill lägga ner CNEMA som drar stora produktioner och jobb till Norrköping och hon slarvar bort en satsning på ökad lokal och förnybar energiproduktion. För att ta några exempel. Knappast en förtroendeingivande start.

 

I övrigt så försöker Sophia Jarl rättfärdiga sin budget och hävdar att det är tydliga prioriteringar som görs. I någon mening är det väl tydligt, det är en generell besparing som ser lite olika ut för olika nämnder. Tyvärr även för skolan.

 

Vi har under ett antal år haft en positiv utveckling i skolan där betygen höjts markant och fler klarar grundskolan med godkända betyg. Det är frukten av en tydlig prioritering av Kvartetten och att personalen gjort ett fantastiskt jobb med våra barn och ungdomar. Det är något vi inte får slarva bort. Tyvärr är det precis vad det nya M/SD-styret gör när man lägger en besparing på knappt 20 miljoner kronor på skolan. Det är den tydligaste prioriteringen jag kan se i deras budgetförslag.

 

Den besparingen kommer i ett läge då vi fortsatt har stora utmaningar i både grund- och gymnasieskola. 

Vi socialdemokrater kommer inom kort presentera vårt budgetalternativ. Ett alternativ som till skillnad från M/SD-styrets budget tar ställning och där de prioriteringar vi gör tydligt kommer framgå. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa