Marx hade inte monopol på solidaritet

Den offentliga sektorn är starkt underfinansierad och att den enda vägen att nå balans är att höja skatten på de inkomster som inte bidrar till välfärdssamhället, skriver Bengt Cete.

Den offentliga sektorn är starkt underfinansierad och att den enda vägen att nå balans är att höja skatten på de inkomster som inte bidrar till välfärdssamhället, skriver Bengt Cete.

Foto: Fredrik Jonson

Debatt2023-04-26 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Personlig vinning är drivkraften" NT 22/4

Moderaten Michael Danielsson bemöter i NT den 22/4 min insändare i NT den 14/4 där jag efterlyser att Sverige ska bli ett skatteparadis. Michael Danielsson menar att det är marxism att vilja beskatta de mer besuttna till förmån för de mindre bemedlade och att högre skatter för innovatörer och företagare är en fara för ekonomin och demokratin. 

Men Marx hade inte monopol på solidaritet, den finns i många andra ideologier och religioner, inte minst den kristna., och Sverige räknas ju som ett kristet land.

Det är sant att höga skatter på innovationer och företagande är inte är bra för ekonomin, men mitt skatteparadis bygger på högre beskattning på inkomster som inte kommer från produktionen utan från arv och kapitalinkomster som idag beskattas mycket lågt. 

Det är huvudsakligen sådana inkomster som gjort att vårt land idag, med våra 610 000 dollarmiljonärer, ligger på sjuttonde plats i världen. Förmögenheter av detta slag används sällan till investeringar i näringsverksamhet utan används mestadels till fortsatt tillväxtjakt.

Michael Danielsson menar vidare att de offentliga utgifterna sedan 1980 ökat med 289 procent. Den siffran är säkert korrekt, men helt meningslös om man inte jämför den med hur behoven utvecklas under perioden. Michael Danielsson verkar vara helt omedveten om att den offentliga sektorn är starkt underfinansierad och att den enda vägen att nå balans är att höja skatten på de inkomster som inte bidrar till välfärdssamhället.