Marknaden löser inte välfärdens problem

Politik gör skillnad. Vi socialdemokrater har prioriterat välfärden samtidigt som vi har tagit ansvar för ekonomin.

Debatt 29 december 2022 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under vår tid vid regeringsmakten blev det 100 000 fler anställda i välfärden. Under pandemin sköt den socialdemokratiskt ledda regeringen till tre gånger så mycket till kommuner och regioner som de beräknats ha förlorat i minskade skatteintäkter. Trots dessa satsningar ser vi revor i välfärden. Tiotusentals nya medarbetare kommer att behöva anställas inom vården, äldreomsorgen och skolan framöver.


Marknaden är inget recept för att lösa välfärdens utmaningar. Privatiseringar och avregleringar har visat sig kosta pengar, samtidigt som det ökar ojämlikheten inom sjukvården och ökar segregationen inom skolan. 

 

Marknadiseringen, som i en internationell kontext är extrem, har inneburit att företag har kunnat göra vinster på bekostnad av god kvalitet. Det öppnar för välfärdsbrottslighet. Våra gemensamma skattepengar ska gå till att göra skolan, vården och omsorgen bättre. Välfärden är till för våra barn, elever och äldre – inte för att berika ägarna. 

 

Det är verkligen inte mer än rimligt att våra skattepengar ska gå till det som de är avsedda för - inte till obegränsade vinster för några få. Att ta tillbaka kontrollen över välfärden kommer därför vara en av socialdemokratins högsta prioriteringar.

Vad Sverige behöver är större satsningar på välfärden som skapar ett mer sammanhållet och jämlikt samhälle. Skapa likvärdiga, goda förutsättningar för alla kommuner och regioner. Ett Sverige där hela landet ska leva och växa.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa