Mammografi bör erbjudas livet ut

Varje timme får en kvinna i Sverige beskedet att hon har bröstcancer.

Det viktigaste vapnet mot cancern är att den upptäcks i tid, och då är det helt avgörande att screeningen individanpassas och att även kvinnor som är över 74 år erbjuds bröstcancerscreening, skriver liberalerna Cecilia Elving och Teija Johansson.

Det viktigaste vapnet mot cancern är att den upptäcks i tid, och då är det helt avgörande att screeningen individanpassas och att även kvinnor som är över 74 år erbjuds bröstcancerscreening, skriver liberalerna Cecilia Elving och Teija Johansson.

Foto:

Debatt2022-10-06 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tidig upptäckt är det viktigaste vapnet mot all cancer och chanserna att cancer upptäcks i tid ska inte vara beroende av ålder, var man bor eller hur vävnaden i brösten ser ut.

Sverige var först i världen med att erbjuda bröstcancerscreening och idag är mammografiscreeningen väl utbyggd i hela landet. Alla kvinnor i åldern 40 - 74 år erbjuds mammografi. Åldersspannet ter sig dock märkligt då var femte kvinna som drabbas av bröstcancer i själva verket är över 74 år. 

Trots goda överlevnadschanser, då sjukdomsförloppet i regel är långsammare och tumörer lättare att upptäcka, är dödligheten överlägset störst i den här gruppen. En viktig förklaring till den låga överlevnadsgraden är att de äldre kvinnornas tumörer diagnostiseras för sent. Det är hög tid att göra sig av med åldersdiskrimineringen och införa individanpassad screening.

Oavsett hur hög individuell risk en kvinna har att drabbas av bröstcancer, eller hur svårundersökta hennes bröst är, undersöks dessutom alla kvinnor på samma sätt. De flesta vet inte om det, men 40 procent av kvinnorna i åldern 40–74 år har så kallade täta bröst. Täta bröst innebär mer kompakt vävnad som gör eventuella tumörer svårare att upptäcka via mammografi. Dessutom löper denna grupp extra hög risk att drabbas.

För att rädda fler liv och besegra fler tumörer måste bröstcancervården bli mer individualiserad och åldersdiskrimineringen försvinna. Liberala Kvinnor vill;

  • Avskaffa åldersdiskrimineringen i vården. Mammografi bör självklart kunna erbjudas kvinnor som är äldre än 74 år.

     
  • Kvinnor med täta bröst har större risk att drabbas av bröstcancer. Informera kvinnor om brösttäthet och skräddarsy undersökningsmetoder som tar hänsyn till riskfaktorer. 

Det viktigaste vapnet mot cancern är att den upptäcks i tid, och då är det helt avgörande att screeningen individanpassas och att även kvinnor som är över 74 år erbjuds bröstcancerscreening. Bröstcancer har ingen åldersgräns.