Maktskiftet gör skillnad i Östgötarnas plånböcker

Bördorna för alla som är beroende av bilen och av transporter har ökat drastiskt. Svenska bensin- och dieselpriser skenar.

För en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär förslaget en årlig skattelättnad på cirka 4 700 kronor mer, skriver fyra moderata riksdagsledamöter.

För en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär förslaget en årlig skattelättnad på cirka 4 700 kronor mer, skriver fyra moderata riksdagsledamöter.

Foto: Andreas Hillergren/TT

Debatt2022-11-10 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige det högsta dieselpriset i världen. Utvecklingen måste vändas. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har därför lagt fram ett omfattande paket för att sänka transportkostnaderna.

För att mildra effekterna av höga transportkostnader för hushåll och företag föreslår vi nu en tillfällig sänkning av energiskatten på bensin och diesel under tre år. Priset vid pump sänks därmed med en krona per liter inklusive moms redan från årsskiftet.

Utöver skattesänkningen förstärker vi även reseavdraget. Förslaget innebär dels att det nuvarande reseavdraget behålls, dels att två schablonbelopp i reseavdraget höjs för att bättre spegla de faktiska kostnaderna för resorna. För en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär förslaget en årlig skattelättnad på cirka 4 700 kronor mer.

Om 14 månader avskaffar vi dessutom det extrema projektet med reduktionsplikten som de rödgröna partierna drivit fram. Den 1 januari 2024 sänks reduktionsplikten till EU:s miniminivå vilket kommer innebära en kraftig sänkning av bränslepriserna.

Dessa förslag innebär sammantaget ett omfattande första steg mot rimligare priser på drivmedel. Sverige kommer med detta gå från att vara världens dyraste land att tanka bilen i, till att närma sig snittpriset i EU. Mot den här regeringen står fyra partier som vill göra det ännu dyrare att tanka genom skattehöjningar och ännu högre reduktionsplikt. Maktskiftet kommer att göra stor skillnad i svenskarnas plånböcker. 

Den skattesänkning på en krona som vi föreslagit innebär en satsning om 6,7 miljarder kronor nästa år, vilket gör det till en av de enskilt största satsningarna under 2023. Därtill förstärker vi reseavdraget från 18,5 till 25 kronor milen vilket innebär en satsning om 1,6 miljarder kronor ytterligare.

Bilens utveckling har lagt grund för jobb, tillväxt och gjort Sverige rikare och mer sammanhållet. Det är bra att kollektivtrafiken byggs ut, men den kan inte ersätta bilen för stora delar av befolkningen. Det är inte alla som har en busshållplats eller en tunnelbanestation runt knuten.

Ska Östergötland ska vara en plats där människor kan bo och leva där de så önskar, där företag kan växa och där jobben kan bli fler, ja då måste det också vara möjligt att köra bil. Det kommer den nya borgerliga regeringen säkerställa.