M: Tomma ord utan handling ger inte fler personal.

Varför vill Vänsterpartiet vänta med att rädda demensvården när det redan nu finns förslag som kan leda till förbättringar?

Demensvården lär inte bli bättre av fina pamfletter i lokalmedia, skriver moderaterna Sophia Jarl och Mia Vargö.

Demensvården lär inte bli bättre av fina pamfletter i lokalmedia, skriver moderaterna Sophia Jarl och Mia Vargö.

Foto: Magnus Andersson

Debatt2021-09-08 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Främst sätter vi trygghet och kvalitet i vården" NT 31/8

"Vänsterns löfte: Demensomsorgen ska räddas"  NT31/8

Menar partiet allvar eller är det bara ett populistiskt utspel som vi kan läsa om i Norrköpings tidningar den 31 augusti? Där levereras ett vallöfte som ska infrias om (V) får vara med och styra efter valet 2022. Vi tycker det är rimligt att alla blir medvetna om att samma parti gång på gång röstat emot våra förslag om omedelbara förstärkningar till demensvården.

Vi delar vänsterpartiets oro för demensvården. De besparingar som har lett fram till att både anhöriga och anställda känner sig tvungna att använda lokalmedia för att beskriva de demenssjukas vardag har vi precis som (V) varit emot. Alltsedan dess har vi fortsatt att hävda att demensvård inte kan bedrivas som det görs idag i Norrköpings kommun.

Tomma ord utan handling ger inte fler personal. Därför har vi systematiskt föreslagit ekonomiska förstärkningar när det har funnits möjlighet. Vårt senaste förslag handlade om att använda det överskott som nu finns inom  vård- och omsorgsnämnden till att åtminstone påbörja att återställa bemanningen till tidigare nivåer. Men återigen blottas socialdemokraternas dåliga styrning när ännu ett överskott inte, enligt dem själva, får omfördelas på grund av den styrmodell de valt.

Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna har inte heller de bifallit våra förslag. Samtidigt skriver Kristdemokraterna i lokalmedia, om att de prioriterar en värdig äldreomsorg i Norrköping. Men vem som helst (och vi uppmanar alla att göra så) kan med lätthet ta del av olika offentliga beslut och handlingar och på så sätt se att det inte finns några specifika initiativ från (KD) varken när det gäller demensvården eller hemtjänsten på Vikbolandet. 

I budgetarbetet för 2022 och framåt kommer vi återigen ge förslag att demensvården ska få mer resurser. Det återstår att se hur S, C, L, KD och V agerar. Nu har vi alla sett de här partiernas engagemang att skriva debattartiklar om äldreomsorgen. Frågan är vad de tänker leverera i vardagen? Demensvården lär inte bli bättre av fina pamfletter i lokalmedia. Bättre än såhär måste kommunens ledning förmå.