Lyssna på de anställda i Finspångs kommun

30 år av nedskärningar och privatiseringar har gjort samhället otryggt och skapat en känsla av att det mesta blivit sämre.

I ett av världens rikaste länder måste det gå att ha ett gott liv som äldre, skriver Lilibet Gustafsson (V).

I ett av världens rikaste länder måste det gå att ha ett gott liv som äldre, skriver Lilibet Gustafsson (V).

Foto: Jasmine Hübinette

Debatt2022-08-24 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är hög tid att politiken tar tillbaka kontrollen. Vänsterpartiet har visat att det går att vända utvecklingen när det gäller hyror, sjukförsäkring och pensioner. Nu vill vi göra det med jobben, jämlikheten, skolan och vården.Klimatomställningen går för sakta och därför vill Vänsterpartiet investera stort i att ställa om industri och transporter - där utsläppen är störst. Det är politiken som kan och ska ta ansvar för att klimatomställningen genomförs. Det ska vara lätt och enkelt att leva hållbart, med tillräcklig kollektivtrafik, järnväg och ladd-infrastruktur i hela landet. 

Vänsterpartiet vill stoppa utbyggnaden av elkablar till Europa samt även stoppa planerna på ett enhetligt elpris inom EU. Annars blir elpriserna för höga för vanliga människor och vi kommer heller inte att klara klimatomställningen av svensk industri. Samhället måste införa ett tak på elnätsavgiften och ta tillbaka den statliga kontrollen över elnätet.Småföretagare skapar jobb och innovation och spelar en viktig roll i lokalområdet. Vid sjukdom får de svårt att klara sig, och därför vill Vänsterpartiet ta bort sjuklöneansvaret för småföretagare. Osäkra anställningar gör det svårt för många arbetstagare att planera sina liv. Vänsterpartiet vill stärka anställningstryggheten och arbetsvillkoren.

Våra skattepengar ska garantera alla elevers rätt till lika bra utbildning, inte vinstdrivande bolags rätt till vinster. Rekryteringen av unga till gängen stoppas genom att välfärd, bostäder och skola är lika bra överallt - ingen ung människa ska behöva vända sig till kriminella för att känna hopp om framtiden.Regionalt så vill Vänsterpartiet Östergötland anställa fler barnmorskor - en barnmorska per födande kvinna. Vi vill också öppna fler vårdplatser i regionen genom att anställa fler sjuksköterskor, höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren. Vänsterpartiet Östergötland vill återta kontrollen över kollektivtrafiken - förvaltning i bolagsform har under många år nu visat sig inte fungera för den samhällsnytta som kollektivtrafik faktiskt ska vara. 

Barn och unga är framtiden och därför är det viktigt med förebyggande insatser tidigt.Vänsterpartiet Finspång vill minska storleken på barngrupper i förskolan, avsätta mer resurser till elevhälsa nära eleverna, skapa tillgång till meningsfull och varierad fritid för alla Finspångs barn och ungdomar och öppna en fritidsgård i östra delen av Finspång.Vi vill också bygga ett särskilt boende för äldre på gamla lasarettsområdet. Ensamhet kan vara lika skadligt för hälsan som 15 cigaretter om dagen - äldrefrågorna i Finspång måste utvecklas mer, i samråd med de äldre. Pensionsöverenskommelsen ger den största höjningen av pensionerna i modern tid. Den är ett viktigt första steg, och mer behöver göras. I ett av världens rikaste länder måste det gå att ha ett gott liv som äldre.


Det är viktigt att lyssna på personalen i Finspångs vård, skola och omsorg - de vet vad som behöver göras. Vänsterpartiet Finspång vill utveckla ett aktivt långsiktigt arbete för personalförsörjning i samarbete med personalen, dels genom bättre arbetsvillkor, och dels genom till exempel kommunala rekryteringskvällar med olika enheter och yrkesområden.