LRF: Behövs ett krispaket för det svenska lantbruket

Läget är så pass kritiskt att allt fler bönder i vår region funderar på om de över huvud taget har råd att producera mat, skriver Jeanette Blackert, regionordförande LRF Östergötland.
Läget är så pass kritiskt att allt fler bönder i vår region funderar på om de över huvud taget har råd att producera mat, skriver Jeanette Blackert, regionordförande LRF Östergötland.

Vi är stolta över att vara ett av världens mest hållbara lantbruk. Vi är stolta över att skapa arbetstillfällen och se att vår landsbygd är levande. Men kostnaderna för att producera mat har fullständigt exploderat den senaste tiden.

Debatt 22 november 2021 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har slagit hårt mot lantbrukare i regionen. Vi har knappt återhämtat oss från torkan 2018. 

Ska ett av världens mest hållbara lantbruk klara dessa tuffa tider krävs det att regeringen arbetar fram ett krispaket för det svenska lantbruket, precis som det gjordes för andra yrkesgrupper under pandemin. 

I Norge har regeringen redan agerat. I dagarna beslutades att ge jordbruket ett kraftfullt krisstöd för att kompensera för kraftigt höjda priser. 

LRF kan i en aktuell beräkning visa att kostnaderna för oss svenska lantbrukare, de senaste månaderna, ökat med ofattbara 4,1 miljarder kronor på årsbasis.

Läget är så pass kritiskt att allt fler bönder i vår region funderar på om de över huvud taget har råd att producera mat. I stället för att diskutera hur vi ska fortsätta öka vår matproduktion på ett hållbart sätt står flera av våra 3 351 lantbruksföretag i regionen och överväger om de ska ställa sina stallar tomma.

Hur ska vi bönder både ha råd att fortsätta producera mat och samtidigt ställa om till en fossilfri produktion, som är dyrare?

Den svenska regeringen måste visa samma beslutsamhet som våra grannländer. För oss är det viktigt att krispaketet har en tydlig hållbarhetsprofil. De investeringar som gjorts av enskilda lantbrukare för en hållbar omställning får inte ha varit förgäves. Därför lämnar vi ett förslag med sex punkter till regeringen:  

Tillfälligt och riktat stöd till lantbruket, som vid 2018 års extremtorka. 

Biopremie för biodrivmedel, ett direkt stöd när rena biodrivmedel används i lantbruket. 

Riktat stöd till investeringar i svenska biodrivmedelsanläggningar. 

En grön skatteväxling där ett nytt skatteavdrag inom jordbruket ersätter dagens skattenedsättning på diesel. 

En konsekvensanalys av befintliga styrmedel som påverkar lantbrukarnas lönsamhet negativt. 

Återbetalning av dieselskatten: En kortsiktig förstärkning av det befintliga återbetalningssystemet för jord- och skogsbrukare. 

Vi lantbrukare är i den absoluta tätpositionen inom djurhälsa och hållbar matproduktion, och vill fortsätta att jobba för att bli ännu mer hållbara och minska vårt fossilberoende ytterligare. Vi ser att konsumenterna uppskattar detta mervärde, men marknaden har svårt att betala för det fullt ut. 

Handeln, restauranger och offentliga kök måste stå upp för det som produceras i landet. De borde stå emot importen, som många gånger har lägre krav och där produktionen av dessa livsmedel inte skulle godkänts i Sverige. Denna import skadar klimatet, är sämre för hälsan och ger heller inte några lokala jobb.

Vårt budskap till vår riksdagsbänk är därför tydligt: Vi behöver konsekvensneutrala styrmedel och att ni jobbar för att ge oss förutsättningar att fortsätta att producera hållbar mat i absoluta världsklass.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa