Lönen avgörande för att behålla medarbetarna

Jämför vi med manligt dominerade bransch och likvärdiga yrken såsom civilingenjör och systemvetare så ligger de alltjämt högre i lön på hela arbetsmarknaden, skriver representanter för Vårdförbundet Östergötland.
Jämför vi med manligt dominerade bransch och likvärdiga yrken såsom civilingenjör och systemvetare så ligger de alltjämt högre i lön på hela arbetsmarknaden, skriver representanter för Vårdförbundet Östergötland.

Vårdförbundet som organiserar barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor har sedan många år haft sifferlösa löneavtal.

Debatt 2 maj 2023 17:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har allt som oftast gynnat våra grupper i våra årliga löneöversyner med kommuner och regioner, mycket beroende på att marknadskrafter och konkurrenskrafter styr en del av arbetsmarknaden. Att det finns en avsaknad av legitimerad kompetens i offentlig sektor och vården är allmänt känt. Arbetsgivaren har alltså varit tvungen att lägga lite mer i löneutrymme på våra yrkesgrupper mot bakgrund av detta. 

Däremot har dessa incitament inte räckt för att nå jämställda löner eller för att bemanna upp vården med våra professioner. Jämför vi med manligt dominerade bransch och likvärdiga yrken såsom civilingenjör och systemvetare så ligger de alltjämt högre i lön på hela arbetsmarknaden. Så än är vi inte jämställda – traditionellt kvinnliga yrken måste fortsätta prioriteras i lön för att nå önskvärd effekt.


Svenska modellen råder på svensk arbetsmarknad och där är industrimärket normerande vid årliga löneöversyner i offentlig sektor. Industrimärket förhandlas fram mellan industrifacken och svenskt näringsliv. När märket är lågt får vi ofta höra att det även gäller våra yrkesgrupper. Visst kan vi lyckas runda märket då och då tack vare ovan nämnda krafter som styr och att vi är en bristvara och det kan då komma satsningar på någon procent extra till våra grupper. Men vi är alltjämt en underfinansierad grupp som fortsätter tjäna lågt med tanke på den kompetens vi har och det ansvar vi tar för liv och hälsa.


Lön är inte allt men en mycket viktig faktor. Särskilt nu, när Industrimärket är fastslaget till 7,4 procent på två år. Tror ni då att Vårdförbundets grupper kommer få höra att industrimärket är normerande och det som gäller i årets löneöversyn? Nej, då gäller att vi har ett sifferlöst avtal med Sveriges kommuner och regioner. Nej, det finns inga pengar kvar till oss. Vi kan alltså få en sänkning av vår lön i år. Hur tänker arbetsgivaren kompensera för det?


Lägg då på att vi har en lågkonjunktur som faktiskt ger reallönesänkningar i år – även om vi skulle få märket eller mer i lönepåslag i år. Vi är en stor grupp på arbetsmarknaden och en lönesänkning för denna stora grupp innebär lägre köpkraft och mindre incitament för att välja vården och offentlig sektor som framtida arbetsgivare. Vissa söker sig till mer välavlönade sektorer såsom bemanningsbranschen och privat sektor eller går vidare med en annan karriär och andra möjligheter än vad vården och offentlig sektor kan erbjuda.


Arbetsgivaren måste alltså satsa extra på våra löner i år. Annars säger vi lycka till kommuner och regioner med att lyckas med den största utmaningen av dem alla: kompetensförsörjningen och att rekrytera och behålla legitimerade livsviktiga professioner till vården.
Eller så ser ni som styr våra kommuner och regioner till att följa det så viktiga normerande märket även för våra grupper. Vi tar vårt ansvar för vården, se till att ta ert ansvar. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa