Ljudet från vindkraften påverkar inte hälsan

En stor finsk studie av infraljud från vindkraftverk, visar att detta inte är störande eller hälsopåverkande.

Debatt 19 december 2021 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Studien (VTT studied the health effects of | VTT News (vttresearch.com)) tillgick så att man för en vindkraftspark som rapporterat många klagomål från närboende (vilket var 15 procent av de som bor inom 2,5 km och 5 procent av de som bor inom 20 km) mätte upp infraljudet, gjorde dubbelt blindtest där försöksgrupper utsattes för parkens ljud med och utan infraljudet, samt mätte fysiska reaktioner på infraljudet, samt intervjuade alla om de symptom de hade.

 

Infraljudet från vindkraftsparken mättes upp och man fann nivåer motsvarande vad som råder i en stadsvåning (65 - 75 dB, med enstaka toppar på 102 dB) med dominerande komponent på 2 Hz. De två försöksgrupperna var sammansatta så att en grupp hade bara människor som var störda och den andra sådana som inte var störda. Ingen av grupperna reagerade annorlunda när de utsattes för infraljudet (det kraftigast som uppmäts) jämfört med när de inte gjorde det. 

 

Sen mätte man upp deras fysiologiska respons på infraljud (hjärtfrekvens, blodtryck, hudens ledningsförmåga) där responsen först kalibrerades med en vedertagen provokationsmetod och sen mättes när personen utsattes för infraljud. Ingen av försökspersonerna reagerade fysiskt på infraljudet (dvs inte ens de som hade rapporterat symptom). Slutsatsen är att det inte är infraljudet som ger de vitt skilda symptom som rapporterats.

 

Mitt tillägg till detta är att man kan förstå slutsatsen om man tänker på att lufttryckets variation med höjden ger cirka två Hz infraljud med cirka 80 dB när man promenerar (motsvarande att huvudet rör sig ca 1,6 cm upp och ner för varje steg. Går man i en trapp utsätts man för ca 100 dB infraljud via varje steg. Dessa infraljudnivåer upplever ingen som obehagliga, så varför skulle de vara det bara för att de kommer från vindkraftverk eller varför står stadsbor ut med att bo i en stad?

 

För den intresserade kan nämnas att ljudnivåer anges i decibel (dB) och beräknas 20*logaritmen för kvoten mellan ljudtrycket i pascal(=newton/kvadratmeter) och den vedertagna hörbarhetströskeln om 2*10-5 Pascal. Tryckvariationen som funktion av höjden räknas som höjdändringen*luftdensiteten*tyngdaccelerationen (t.ex. 0,016 m*1,3 kg/m3*9,81 m/s2=0,2 Pascal som ger ljudnivån 20*log[2*10-1/2*10-5]=80 dB).


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Vindkraft

Insändare: Lägg ned flygplatsen - finns andra på nära håll

Lägg ned flygplatsen - finns andra på nära håll

Insändare: "Det går inte snabbt att bygga vindkraft"

"Det går inte snabbt att bygga vindkraft"

Debatt: Tolkar Svensk Vindenergi statistiken trovärdigt?

Tolkar Svensk Vindenergi statistiken trovärdigt?

Insändare: Hur ska vi få rimliga elpris utan vindkraft?

Hur ska vi få rimliga elpris utan vindkraft?

Debatt: Politiken måste samlas för att möta industrins elbehov

Politiken måste samlas för att möta industrins elbehov
Visa fler