Liberalerna: Vi ska våga bli gamla

Coronapandemin har blottlagt långvariga feltänk och oacceptabla systemfel i äldreomsorgen. Inte minst har Coronakommissionen visat på kunskapsglapp och på brister i medicinsk kompetens inom äldreomsorgen

Liberalerna att varje omsorgstagare får en fast omsorgskontakt. Varje person som behöver omsorg ska kunna bygga upp goda relationer med ett fåtal kunniga personer, skriver tre liberaler i debattartikeln.

Liberalerna att varje omsorgstagare får en fast omsorgskontakt. Varje person som behöver omsorg ska kunna bygga upp goda relationer med ett fåtal kunniga personer, skriver tre liberaler i debattartikeln.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Debatt2021-06-14 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta är inte bara en liten detaljbrist, utan en avsevärd trygghetslucka i svensk vård.

Medicinsk utveckling gör att vi kan leva länge. Samtidigt gör det att vårdtagarna i äldreomsorgen blir allt sjukare och vården och omsorgen alltmer avancerad. 

Mer än en fjärdedel av svensk sjukvård är kommunal. För oss liberaler är det självklart att det behövs god tillgång till läkarkompetens i sådan vård, både för besök hos äldre och för strategiskt arbete med att se över kommuners rutiner och strategier, göra riskbedömningar i hemtjänst, hemsjukvård och på boenden. Med stöd av Liberalerna får regionerna nu 300 miljoner kronor just för att utöka läkarkompetensen i äldreomsorgen. Det är bra. 

Samtidigt behövs mer. Liberalerna vill att Norrköping, Finspång och varje annan kommun ska ha en ansvarig chefsläkare. Dessutom borde äldreboenden kunna anställa läkare om de vill och behöver.

Det krävs många förbättringar för att garantera en stark äldreomsorg att vara stolt över. En ytterligare satsning denna försommar är att vi ger Socialstyrelsen i uppdrag att bedöma vad som kan anses vara god sjuksköterskebemanning på ett äldreboende. Vi avsätter en miljard kronor för att säkra sådan god bemanning.

En helt avgörande insats handlar om att trygga grunden för hela äldreomsorgen: omsorgen måste bli en arbetsplats där många vill arbeta, där man trivs och vill stanna kvar. Bara så kan vi nå målet att ett fåtal omtänksamma och erfarna personer kliver in i en vårdtagares hem. 

Vi är därför glada över att vi tillsammans med våra samarbetspartier säkrat en stor satsning för att minska andelen timanställningar i äldreomsorgen. Vi gör också en särskild satsning på specialisering om äldre och om demens för undersköterskor. I ett nästa steg vill Liberalerna att varje omsorgstagare får en fast omsorgskontakt. Varje person som behöver omsorg ska kunna bygga upp goda relationer med ett fåtal kunniga personer.

Coronapandemin har blottlagt långvariga feltänk och oacceptabla systemfel i äldreomsorgen. Inte minst har Coronakommissionen visat på kunskapsglapp och på brister i medicinsk kompetens inom äldreomsorgen Oavsett var i landet vi bor ska äldreomsorgen präglas av möjligheter, integritet och värdighet. Vi ska våga bli gamla och se de vi älskar åldras.