Liberalerna vill utveckla Norrköpings flygplats

För ett glest befolkat land som Sverige med betydelsefull exportindustri är goda transportmöjligheter viktigt.

Liberalerna är det parti som före valet uttalar att de vill se fortsatt drift och utveckling av Norrköpings flygplats, enligt Fredrik Bergqvist (L) och Reidar Svedahl (L).

Liberalerna är det parti som före valet uttalar att de vill se fortsatt drift och utveckling av Norrköpings flygplats, enligt Fredrik Bergqvist (L) och Reidar Svedahl (L).

Foto: Susanna Beskow Norgren

Debatt2022-08-23 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En del av den är förstås god flyginfrastruktur.  Det har vårt lokala näringsliv tydligt instämt i. 

Flyget har även bidragit till ett rikare liv för vanligt folk via möjlighet att resa utomlands. För oss Norrköpingsbor är det ett mervärde att semesterresan börjar endast 30 minuter från dörren, istället för att vi ska ta oss till Arlanda och dess oändliga timslånga köer.

Norrköpings flygplats är också Sveriges äldsta civila flygplats och unik med sitt citynära läge.

En positiv utveckling sker just nu inom flyget. Innovationskraften är stor, och elflyg utvecklas snabbt. Elflyget kommer att vara tillgängligt för kortare sträckor ganska snart, och då kommer Norrköpings flygplats att ligga perfekt till för dessa ”gröna” plan. Även drönartrafiken är i snabb utveckling.

Norrköping kommer också att bli centrum för en digital innovationshubb inom EU, det vill säga få vara en del av utvecklingen kring just drönare och elflyg. Elflyget kommer att ändra resemönstret i landet, och drönarna kommer att utveckla både transporter av gods och människor. Detta håller redan på att hända, och är inte bara science fiction. Inom några få år kommer flygtrafik att betyda något helt annat än idag, och vara helt rent och grönt dessutom.

På sikt kommer det också att innebära nya arbetstillfällen, och större skatteintäkter. En satsning vi liberaler har bejakat och självklart bidrar till framöver.

Norrköpings flygplats är också en förutsättning för att ambulansflyg och brandflyg ska kunna fungera bra och ge möjligheter till en akutsjukvård och ett brandförsvar i toppklass. Årligen upptäcker brandflyget, som utgår från Norrköpings flygplats ett flertal skogbränder och sparar miljonbelopp åt medborgarna. 

Polisen och kustbevakningen behöver en öppen flygplats för att kunna tanka och även byta personal. Norrköpings flygplats nyttjas också som nödlandningsflygplats, vilket gagnar flygsäkerheten i hela riket. Dessutom är Norrköping en importstation, godkänd av Jordbruksverket, exempelvis för import av islandshästar.

Norrköping är en av Sveriges bästa logistiknoder tack vare djuphamn, stambana, två europavägar och en internationell flygplats, och så vill vi liberaler att det ska förbli och även utökas.

Det kommunala bolaget Norrköping Airport AB omsätter redan nu närmare 60 miljoner kronor årligen varav skattekollektivet finansierar knappt hälften. Det finns forskning som visar att flygplatsen redan nu är samhällsekonomiskt lönsam.  Därutöver tillkommer arbetstillfällen hos de privata företag som är verksamma ute på flygplatsen. 

Vi har uppfattat att Vänsterpartiet och Miljöpartiet är öppna motståndare till flygplatsen. Centern, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna vill inte garantera flygplatsens långsiktiga överlevnad. 

Skulle flygplatsen läggas ned nu kommer den också att tappa alla tillstånd, och dessa kommer att bli mycket svåra att återfå, kanske omöjligt.