Liberalerna accepterar inte en regering där SD ingår

Liberalerna har alltid tagit strid för varje människas rätt att fritt forma sitt eget liv. Under århundraden har vi liberaler identifierat, bekämpat och rivit hinder för människors frihet.

Ett parti som söker inflytande och regeringsmakt för att värna och vidareutveckla vårt liberala samhälle kan inte gå till val på att rösta nej till varje sannolik regering, skriver Gustaf Appelberg och Monica Holtstad.

Ett parti som söker inflytande och regeringsmakt för att värna och vidareutveckla vårt liberala samhälle kan inte gå till val på att rösta nej till varje sannolik regering, skriver Gustaf Appelberg och Monica Holtstad.

Foto: Rebecca Candevi Rickard W Larsson

Debatt2021-03-26 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har som parti i över hundra år utfört uppdraget under skiftande omständigheter och det ska vi fortsätta göra.

Det är oförmågan att lösa vår tids samhällsproblem som skapat en grogrund för både höger- och vänsterpopulistiska partier. Dessa samhällsproblem måste ges tydliga liberala lösningar. 

Liberalernas partistyrelse har fastslagit att förutsättningarna för att genomdriva liberal politik och liberala reformer är bäst om Sverige efter nästa val får en ny och borgerlig regering. Där är låsningarna färre och förutsättningarna bättre för att få genomslag för den politik Sverige behöver. 

Inom borgerligheten finns en samsyn om att Sverige behöver en integrationspolitik som betonar att förutsättningen för att kräva sin rätt är att göra sin plikt, en kunskapsskola där bråk är något elever lär sig på mattelektionerna och inte på rasten, och en klimatpolitik som inte mäts efter hur mycket den kostar utan efter hur mycket den på riktigt får ner utsläppen. 

Ingen regering kommer efter nästa val sannolikt att kunna tillträda utan att förhålla sig till något av de två nuvarande ytterkantspartierna. Ett parti som söker inflytande och regeringsmakt för att värna och vidareutveckla vårt liberala samhälle kan inte gå till val på att rösta nej till varje sannolik regering. 

För att en ny och borgerlig regering ska kunna tillträda och styra landet kommer det att vara nödvändigt att samtala och söka samsyn i sakfrågor med riksdagens alla partier. Men oavsett vem Liberalerna förhandlar med är vårt uppdrag oförändrat; att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Liberalerna kommer självfallet inte acceptera en regering där Sverigedemokraterna ingår. 

Vi kommer alltid försvara de demokratiska värden och bekämpa varje tendens till rasism, ojämställdhet, inskränkthet och intolerans. Liberalerna kommer som parti aldrig att medverka i en regering som inte säkrar liberala grundvärden.

Vi vill samtala och söka samsyn för att få på plats en politik som möter samhällsutmaningarna och ökar friheten för de som idag saknar den allra mest. Det är det majoriteten i partistyrelsen ställt sig bakom. Sverige behöver Liberalerna mer än någonsin. Tillsammans ska vi bli en drivande kraft i utvecklingen av ett möjligheternas land för alla.