Levande landsbygd innebär väl fungerande infrastruktur

För att vår landsbygd ska vara levande behövs kor som betar, böljande skördefält och välskötta skogar. Men det räcker inte.

Vi har från KD Norrköping däremot påtalat för Holmen att vi utgår från att de gör vad de kan för att så få enskilda personer och företag som möjligt ska drabbas negativt även om inte lagen kräver det, skriver kristdemokraterna Eva-Britt Sjöberg och Tomas Tekmen.

Vi har från KD Norrköping däremot påtalat för Holmen att vi utgår från att de gör vad de kan för att så få enskilda personer och företag som möjligt ska drabbas negativt även om inte lagen kräver det, skriver kristdemokraterna Eva-Britt Sjöberg och Tomas Tekmen.

Foto: Pressbild

Debatt2022-08-30 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Vi undrar hur KD tänker sig värna en levande landsbygd" NT 25/8

En levande landsbygd innebär att vi har en väl fungerande infrastruktur som gör det möjligt och rimligt att bo utanför stan. Då behövs inte bara bra vägar, det behövs väl utbyggt bredbandsnät, bostäder i olika former, barnomsorg, skolor, fritidsverksamhet och kollektivtrafik. 

Vi i KD vill också värna brukningsvärd åkermark så att vi i möjligaste mån undviker att bygga där. Därutöver vill vi väsentligt öka svensk och lokal livsmedelsproduktion för förbättrad krisberedskap, både lokalt och nationellt. 

Kristdemokraterna som parti är inte emot vindkraft. Vi, liksom aktörer inom energibranschen, har kommit till slutsatsen att flera olika fossilfria energislag kommer att behövas för att vi ska kunna möta framtidens behov av el och för att vi ska kunna göra den omställning som krävs för att minska miljöpåverkan och klimatavtryck. 

Men alla energislag har sina olika för- och nackdelar. Det gör att vad som än byggs och var det än byggs så kommer det att påverka de närboende på något sätt, dvs olika intressen och önskemål kommer att krocka. Som politiker har vi ansvar att väga samman olika behov och konsekvenser för invånare, företag och samhälle ur olika perspektiv och utifrån det fatta de beslut som vi anser vara bäst. 

Vi har på grund av nuvarande regering hamnat i en el-effektkris orsakat av bland annat nedstängningar i förtid av flera kärnkraftsreaktorer i södra Sverige där vi därför har brist på elproduktionskapacitet. I ljuset av detta är det positivt att Holmen tagit initiativ till att, på sin egen mark skapa en betydande elproduktion och därmed förbättra situationen för sin verksamhet men också för hela kommunen.

Skribenterna har rätt i att KD förespråkar ”ett system för kompensation för de fastighetsägare som påverkas av en vindkraftetablering” och arbetar nationellt för att få till en sådan lagstiftning. Förändring av lag tar dock tid och att vi under den perioden inte skulle tillåta några vindkraftsprojekt i Sverige är inte KD:s linje. Vi har från KD Norrköping däremot påtalat för Holmen att vi utgår från att de gör vad de kan för att så få enskilda personer och företag som möjligt ska drabbas negativt även om inte lagen kräver det. Vi upplever att det också är Holmens ambition.  

Slutligen kommer vi i KD att fortsätta sträva efter en ännu mer levande landsbygd i vår kommun - så även vid Klintabergsområdet oavsett om Holmen bygger sin vindkraftspark eller inte.