Jag tror på skattefinansierad kultur

Enligt mitt sätt att se det så finns det inte enbart en lösning för integration. Inte heller skola/utbildning kan ensamma stå för detta, skriver Lena Lundman i en replik till KDU Östergötland..

Vi skulle sakna kulturyttringar om de inte fanns där tillgängliga för alla, skriver Lena Lundman. Arkivbild.

Vi skulle sakna kulturyttringar om de inte fanns där tillgängliga för alla, skriver Lena Lundman. Arkivbild.

Foto: Niclas Sandberg

Debatt2023-08-24 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

”Skattefinansierad kultur ingen lösning för integration.” NT 15/8

Kommunens olika verksamheter behöver/måste samverka med varandra och där menar jag att kulturen har en given roll.  Kulturen tillhör på det viset en kommuns kärnverksamhet.

Kulturen ger nycklar till landet för nytillkomna medborgare. Via musik, litteratur, konstupplevelser, teater får man insikt om ett lands traditioner och på så vis öppnas dörrar in till samhället. 

En subventionerad konsert av Symfoniorkestern kan mycket väl vara ett sådant inslag.

Tips: Lyssna till kulturminister Parisa Liljestrand (M) när hon berättar om sina erfarenheter vad gäller integration.

Kulturen, i dess olika uttrycksformer och innehåll, berör och används av alla kommuninnevånare i olika åldrar och i olika omfattning. Ibland kanske man inte ens är medveten om detta. Vi skulle sakna kulturyttringar om de inte fanns där tillgängliga för alla.

För mindre tätorter och landsbygden runt omkring, och de människor som bor där, är exempelvis Bygdegårdsföreningar och Folkets Hus- föreningar betydelsefulla. Där finns samlingslokaler för olika ändamål nära där människor bor. Där anordnas exempelvis kursverksamhet, informationsträffar, danskvällar, aktiviteter för barn samt musik- och teaterföreställningar ofta i samarbete med Östgötateatern eller Riksteatern.

I samband med att bolaget Scenkonst Öst bildades så sköt Linköpings kommun och Region Östergötland till mer resurser. Kulturen är en angelägenhet för alla, för det offentliga, så övriga länets kommuner borde kunna ta ett större ansvar för just Scenkonst Öst än vad som är fallet just nu. 

Jag tror på en skattefinansierad kultur eftersom den finns där för alla att ta del av.