Låt vargarna få leva även i Östergötland

Äntligen tassar det nu en vargfamilj i Östergötlands skogar och berikar länets mångfald, skriver Marlen Fuglsang i Nätverket Ja till varg.

Debatt 7 oktober 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett revirmarkerande par tassade förra året i Långbogens vargrevir tillsammans och glädjande nog fick dessa föräldradjur minst två tikvalpar detta år. Föräldrahanens ursprung är från Örebros vargrevir Rombo 2 och föräldratikens ursprung är från Norge från reviret Julussa 9. 

Äntligen tassar det nu en familjegrupp i Östergötlands skogar och berikar länets mångfald. Myndigheterna vill att vargarna ska sprida sig i landet och då måste de även få etablera sig i Östergötland. Men då tre olika angrepp på tamboskap har skett höjs nu röster från LRF där de begär att länsstyrelsen på eget initiativ ska ta beslut om skyddsjakt. 

 

Östergötlands länsstyrelse har ännu inte fattat beslut i frågan. Det finns inte någon skriftligt inlämnad begäran om skyddsjakt på varg. LRF menar att drabbade djurägare inte vågar begära skyddsjakt för att de kan bli trakasserade av militanta vargvurmare enligt artikel i Jaktjournalen. Det klingar illa med tanke på att en bonde gick ut med namn och bild på sig själv i media i dagarna i SVT.

Östergötlands länsstyrelse misstänker att angrepp på tamboskap kan ha orsakats av Långbogens vargrevir, men endast vid ett tillfälle är det bevisligen föräldrahanen som varit framme och det var vid första angreppet i maj. Ingen av dessa gårdar hade rovdjursavvisande stängsel. 

Vi menar att det kan inte vara rimligt att Östergötlands länsstyrelse på eget initiativ ska ta beslut om skyddsjakt utifrån dessa tre olika angreppen för att LRF vill det. Gårdarna bör först vidta förebyggande åtgärder. Boskapen bör troligen även stallas in för vintern så att riskerna minimeras.

 

Det vore oetiskt att bevilja skyddsjakt på en varg då man då skjuter första bästa som syns till. Det kan vara hund som orsakat två av angreppen och en oskyldig varg kan få plikta med sitt liv. Det kan också vara en varg på vandring som orsakat två av angreppen och som sen har tassat vidare i sitt sök efter partner eller revir. 

Risken finns även att ett av föräldradjuren skjuts och då får överlevande föräldradjur svårt att ta hand om sina valpar då vintern snart är här. Det finns forskning som tydligt visar på att problemen ökar om man skjuter sönder en vargfamilj och det borde länsstyrelsen ta hänsyn till. Vi har inte utrymme för att skjuta bort fler vargar då de redan lever på sin miniminivå i landet. 

Låt vargarna få leva även i Östergötlands vackra skogar!

Marlen Fuglsang
Nätverket Ja till varg och Bevara våra lodjur

Ämnen du kan följa