Låt Stenbrinken bli äldreboende igen

Sälj inte Stenbrinken utan låt det bli äldreboende igen föreslår Sverigedemokraterna.
Sälj inte Stenbrinken utan låt det bli äldreboende igen föreslår Sverigedemokraterna.

I Sankt Anna utanför Söderköping ligger Stenbrinkens före detta äldreboende, en gedigen byggnad, vackert belägen med närhet till skärgård och omgiven av naturskön miljö.

Debatt 26 februari 2021 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fastigheten rymmer 18 lägenhetsrum med badrum och toalett samt intilliggande Nilsgården med sex lägenheter. Det finns även ett fullt fungerande tillagningskök som idag levererar mat till eleverna i Sankt Annas skola. 

I många år fungerade Stenbrinken som äldreboende, mycket omtyckt och uppskattat av både personal och boende. Även hemtjänsten hade sin bas där och utgick från Stenbrinken för att ge vård och omsorg till personer som bodde i trakten. Beslutet om nedläggning fattades 2016 och därefter fungerade Stenbrinken under en kort period som flyktingboende. Sedan dess har byggnaden stått tom och öde.

När beslutet om nedläggning av Stenbrinken fattades av Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet protesterade delar av nuvarande majoritet. Dessa röster ekar nu tomt och inga protester hörs längre.

Underlag och ekonomisk konsekvensanalys för beslutet att lägga ned Stenbrinken har efterfrågats av oss i Sverigedemokraterna i Söderköping, men något sådant finns tydligen inte. Inte heller några utredningar om eventuellt påstådda brister i fastighetens skick eller ur arbetsmiljösynpunkt.

Hösten 2019 fattade kommunstyrelsen beslut att sälja Stenbrinken med motiveringen att kommunen inte ska äga fastigheter som inte behövs för kommunal verksamhet.  Vi i Sverigedemokraterna reserverade oss mot beslutet som vi ansåg vara felaktigt, förhastat och illa underbyggt.

Redan idag finns i vår kommun behov av platser på äldreboende och behovet förväntas öka i framtiden. Samtidigt får vi veta att nuvarande majoritet har planer på att bygga ett nytt stort, centralt beläget äldreboende med flera avdelningar. Ett projekt som beräknas kosta hundratals miljoner kronor för pengar som kommunen saknar och tvingas låna till.

Varför inte i stället satsa en bråkdel av de pengarna på att rusta upp Stenbrinken och göra det till äldreboende igen? Alla äldre vill inte bo i stan och många uppskattar att bo kunna bo kvar i sina hemtrakter.

Idag utgår hemtjänsten från Söderköpings tätort i bilar som går flera mil varje dag och likaså tillagas maten centralt för transport till omsorgstagare i Sankt Anna och skärgården. Att använda tillagningsköket i Stenbrinken för omsorgstagare i trakten liksom att låta hemtjänsten utgå därifrån skulle vara en vinst både för miljön och kommunens ekonomi. Det skulle även vara positivt för anställda som i stället kan fokusera på att ge vård och omsorg om våra äldre. 

En försäljning av Stenbrinken är både ett riskfyllt och sannolikt ett oåterkalleligt beslut. Det är dessutom allt annat än god ekonomisk hushållning när det idag finns behov av platser på äldreboende i vår kommun. I Sverigedemokraterna Söderköpings budgetförslag förra året valde vi att satsa på att öppna upp Stenbrinken som äldreboende igen men vårt förslag röstades tyvärr ned.

Vad hände med orden om att hela Söderköping ska leva och att landsbygden ska med? Fagra löften och tomma ord?

Nej, det är dags för Söderköpings kommun att tänka till. Gör om och gör rätt.

Låt Stenbrinken bli äldreboende igen och låt hela kommunen leva, även för äldre och vård- och omsorgsbehövande som bor utanför tätorten.

Ämnen du kan följa