Låt staten ta över ansvaret för sjukvården

Du ska kunna lita på Sverige när du eller någon av dina närstående blir sjuk. 

Kristdemokraterna har länge drivit frågan om att reformera vårt sjukvårdsystem genom att förstatliga sjukvårdsansvaret, och coronapandemin har ytterligare bekräftat behovet av en reform, skriver kristdemokraterna Eva-Britt Sjöberg och Tomas Tekmen.

Kristdemokraterna har länge drivit frågan om att reformera vårt sjukvårdsystem genom att förstatliga sjukvårdsansvaret, och coronapandemin har ytterligare bekräftat behovet av en reform, skriver kristdemokraterna Eva-Britt Sjöberg och Tomas Tekmen.

Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Debatt2021-03-23 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige är ett land där skillnaderna i levnadsförutsättningar och närhet till välfärd och service kan vara stora. I Norrköping finns till exempel ett antal sjukhus inom en radie av 15 mil samtidigt som vi har invånare i Sverige som inte har något sjukhus inom samma radie. Även om vi inte kan tillse att alla invånare har nära till ett sjukhus så finns det mycket som kan göras för att skapa en mer jämlik vård.  

Kristdemokraterna har länge drivit frågan om att reformera vårt sjukvårdsystem genom att förstatliga sjukvårdsansvaret, och coronapandemin har ytterligare bekräftat behovet av en reform. Vi behöver ha en bättre samordning så att de sjukvårdsresurser som finns utnyttjas på bäst sätt och rättvist utifrån medborgarperspektiv. Vi gör det då vi sedan länge har vi sett att det är uppenbart att regionernas förutsättningar skiljer sig åt markant. För Kristdemokraterna är rätten till god och jämlik vård viktigare än att värna dagens sätt att organisera den.  

Vi behöver bland annat ha digitala system som kan prata med varandra mellan regionerna, och mellan regioner och kommunal verksamhet. De system som finns idag ger onödigt merarbete för medarbetare och risken är stor att uppgifter som behöver delas inte kommer olika vårdgivare till del och därmed riskerar patientsäkerheten. 

Många länder, däribland våra grannar Norge och Danmark, har gjort stora reformer inom sjukvården. Om detta är en bidragande orsak till att de har lyckats mycket bättre med att skydda sina äldre och övriga medborgare från Corona är nära till hands att tro, men det får kommande uppföljningar utvisa. 

Kristdemokraternas välfärdslöfte har varit och är att hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och ges till hela befolkningen på lika villkor, och därför vill vi att staten skall ta befälet för att säkerställa detta. Vi är naturligtvis medvetna om att det är stor och omfattande reform som kommer att ta tid, men den är nödvändig och om vi inte börjar omgående så tar det ännu längre tid tills den är klar. 

Kristdemokraterna värnar om alla medborgares rätt till en trygg vård, när det krävs och där det krävs. Sverige skall ha en hälso- och sjukvård att lita på.