Låt oss hjälpa naturen så att den kan hjälpa oss

Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur, skriver miljöpartisterna Pär Holmgren, Rebecka Le Moine och David Westesson.

Torka, översvämningar, skogsbränder och extremväder prövar oss och kostar samhället enorma summor årligen. En fungerande politik i samklang med naturen kan hjälpa oss mot klimatkrisen, miljökrisen och vår långsiktiga säkerhet, skriver Pär Holmgren, Rebecka Le Moine och David Westesson.

Torka, översvämningar, skogsbränder och extremväder prövar oss och kostar samhället enorma summor årligen. En fungerande politik i samklang med naturen kan hjälpa oss mot klimatkrisen, miljökrisen och vår långsiktiga säkerhet, skriver Pär Holmgren, Rebecka Le Moine och David Westesson.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2024-05-22 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Just nu är hela 80 procent av EU:s ekosystem i dåligt skick. Vi utarmar våra jordar och marker från liv som upprätthåller funktioner hela vårt moderna samhälle är beroende av. Våra hav fiskas ut, näringen i våra jordar sinar, våra skogar tystnar i kalhyggets tomhet. 

Samtidigt är klimatkrisen ständigt närvarande. Torka, översvämningar, skogsbränder och extremväder prövar oss och kostar samhället enorma summor årligen. En fungerande politik i samklang med naturen kan hjälpa oss mot klimatkrisen, miljökrisen och vår långsiktiga säkerhet. 

Låt oss hjälpa naturen så att den kan hjälpa oss.

Om 18 dagar är det EU-val. Miljöpartiet är naturens röst i EU. Det är vi för att vi förstår att vi är beroende av den. Hur vi brukar skogen, avgör dess motståndskraft mot skogsbränder. Hur vi brukar våra jordar, säkerställer långsiktig matförsörjning. Hur vi fiskar våra hav, avgör om våra barn och barnbarn ska kunna göra det. Hur vi använder naturen i stadsbyggnad, avgör såväl temperaturer som vattenupptagningsförmågan vid översvämningar. 

Samtidigt binder naturen kol. Att satsa på att återställa skadad natur är det mest kostnadseffektiva för att stävja klimatkrisen, enligt FN. EU och Sverige har skrivit under löften i FN om att skydda minst 30 procent av hav och land och restaurera skadad natur. För att omsätta det i praktiken har EU förhandlat en naturrestaureringslag. 20 procent av EU:s yta ska börja återställas till 2030, var tanken. Men i sista sekund krokade regeringen arm med Viktor Orbán och stoppade lagen. 

Det är skandal.

I EU-parlamentet var inte Moderaterna och Kristdemokraterna sämre. Tillsammans med Centerpartiets Emma Wiesner och de högerextrema gjorde de allt i sin makt för att stoppa lagen. Löftena i FN betyder ingenting när skogsindustrins kortsiktiga ekonomiska intressen hotas. 

Låt oss istället reformera jordbrukspolitiken i grunden. Där de som värnar naturen och klimatet får pengarna. Låt oss få en skogspolitik där det är skogsägarna som skyddar skogen, och binder kol som får pengarna. Det miljövänliga och klimatsmarta ska gynnas, inte det som förstör och förgör.