Låt lärarna få ägna sig åt undervisning

Kommunernas ständiga besparingar måste upphöra. Det är dags att förstatliga skolan, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Debatt 29 december 2021 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svensk skola är utsatt för hård press. Bland mycket annat saknas det stöd för krävande elever som successivt blivit fler. Det saknas vikarier. Resurserna är otillräckliga och lärare känner ofta en stark frustration över att inte räcka till.

Lärare måste få ägna sig åt sin undervisning och dess för- och efterarbete, inte åt en massa kringuppgifter som antingen kan skippas helt eller skötas bättre av andra personalkategorier genom tydlig arbetsuppdelning.

Av alla skolans bekymmer borde detta vara det enklaste att åtgärda. Men inget händer!

Lärarnas arbetsmiljöproblem oroar
Lärarnas Riksförbunds kommande rapport, med resultaten från vår senaste arbetsmiljöenkät där 3500 lärare deltog, visar att lärarnas arbetsmiljöproblem är stora och allvarliga. Och det riskerar att gå ut över elevernas undervisning.

Den alarmerande arbetsbelastningen ligger kvar på höga nivåer, år efter år. Den har varit ett stort problem redan före covid-19, men har ökat ännu mer under och i kölvattnet av pandemin.

3 av 4 lärare upplever att arbetsbelastningen är för hög. Över 8 av 10 lärare anser att deras arbete är psykiskt påfrestande eller att annat tar för mycket tid från huvudsysslan, undervisningen. 6 av 10 lärare uppger att det största arbetsmiljöproblemet på skolorna är den höga administrativa belastningen.

Fler legitimerade lärare behövs
Det krävs en balanserad arbetssituation för att kunna bedriva högkvalitativ undervisning. Administration och kringuppgifter som upptar arbetstid och stjäl tid ifrån kärnuppdraget riskerar i stället att göra att fler lärare tappar lusten och lämnar yrket.

Den orimliga arbetsbördan och dess solklara koppling till lärarbristen, som i sin tur drabbar eleverna negativt, borde hålla våra skolansvariga vakna på nätterna. Emellertid är inte lösningen särskilt svår.

Läraryrket måste renodlas. En del arbetsuppgifter som idag ligger på lärare bör kunna utföras av andra yrkeskategorier i skolan för att lärarna ska kunna fokusera på undervisningen. 

Lärares undervisningstid ska bestämmas. Rapporten visar tydligt att undervisningstiden är för hög vilket påverkar lärarnas arbetsbelastning negativt och leder till en sämre kvalitet på undervisningen. 

Skolan måste förstatligas. Uppdrag och förutsättningar måste gå hand i hand. Kommunernas ständiga besparingar, eller ”effektiviseringar” som det ofta kallas, måste upphöra om vi ska ha en fungerande skola.

Det är dags för arbetsgivarna och staten att ta krafttag för att förbättra villkoren för Sveriges lärare.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa