Låt Kronans ateljéer vara just ateljéer

Kvartetten har nu styrt Norrköping i sju år. ”Bra för Norrköping” har varit deras paroll men frågan är om de är ense om vad som är bra för Norrköping? Med tiden har det blivit allt svårare att hänga med i beslutssvängarna och koalitionens prioriteringar, skriver oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Debatt 9 maj 2021 16:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är ett ansvarsfullt uppdrag att fördela våra gemensamma skattemedel och jag anser att skattebetalarna ska kunna förvänta sig någon form av röd tråd i den förda politiken.  

 

När lokalmedia frågar Kvartetten vad som är viktigast är det återkommande svaret “skolan”.  Jag håller med dem – skolan är helt avgörande för Norrköpings framtid och jag vill gärna se fler politiska diskussioner hur vi gemensamt kan vidta åtgärder för att förbättra skolresultaten. Men sammanträde efter sammanträde, i olika forum, uteblir Kvartettens viktigaste fråga. Sedan en tid tillbaka är de istället, bland annat, upptagna med att planera för fler tjänstemannakontor så att den kommunala administrativa organisationen kan växa.  

 

Karusellen kring galleri Kronan på Drottninggatan startade hösten 2019. Det är nu cirka ett år sedan som konstföreningen, som är hyresgäst sedan 30 år tillbaka, informerades om att deras galleri och ateljéer skulle bli kommunala tjänstemannakontor. Efter påtryckningar från allmänheten ändrade sig Kvartetten och strök förslaget från den budget som kommunfullmäktige antog i juni 2020.  

Döm om min förvåning när jag några månader senare upptäcker att någon petat tillbaka en investering att renovera Kronan till tjänstemannakontor. I oktober 2020 beslutade Kvartetten att renoveringarna skulle påbörjas. Samtidigt fick familjerna i Kneippen besked om att en ny skola blir försenad för att Kvartetten förhalat beslut om skolinvesteringar från juni till oktober.  

 
Efter Kvartettens beslut började förvaltningen att planera förändringarna i Kronan. Något som mest kan liknas med en flyttkarusell utan rim och reson: Det finns idag färdiga och tomma kontorsutrymmen i det kommunalägda kvarteret Hallarna och det är hit Kvartetten vill hänvisa konstnärerna. Inte för att konstnärerna behöver kontor utan efter att dina och mina skattepengar ska bekosta en rivning av befintliga kontor till förmån för att bygga konstateljéer. Samtidigt ska alltså befintliga ateljéer i Kronan rivas och ersättas med kommunala tjänstemannakontor. Snurrigt likt något ur Grönköpingsbladet och givetvis slöseri med våra skattepengar.  


 
Som lök på laxen finns det idag inget underlag som visar oss politiker hur behovet av kontorslokaler kommer vara framöver. Särskilt med hänsyn taget till det nya arbetslivet som Coronapandemin har bidragit till. Jag och flera med mig är övertygade om att om kommunen vill vara en modern och attraktiv arbetsgivare så kommer det ställas krav på att vi kan erbjuda våra medarbetare mer flexibla arbetsplatser. Det innebär också att kontor såsom vi använde dem innan pandemin förmodligen inte kommer nyttjas på samma sätt.
 
Jag gillar inte slöseri med skattemedel och jag är övertygad om att det är bra för Norrköping att vi behandlar skattebetalarnas pengar med respekt. Därför har jag sträckt ut handen till Olle Vikmång (S) kommunstyrelsens ordförande. Jag vill att vi pratar om Kronan med en enda målsättning; låt ateljéerna vara just ateljéer och tänk om en gång till hur många tjänstemannakontor kommunen egentligen behöver i framtiden.

Ämnen du kan följa