Låt hemtjänsttagare möta max 10 medarbetare

Centerpartiet vill uppnå en ökad kontinuitet genom att varje hemtjänsttagare maximalt möter 10 medarbetare. Det är utmanande,, men rimligt att sträva efter.

Vi måste våga tillsätta de resurser som omsorgen såväl behöver, menar Alexandra Asp från Centerpartiet.

Vi måste våga tillsätta de resurser som omsorgen såväl behöver, menar Alexandra Asp från Centerpartiet.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2022-03-10 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag läste artikeln i NT häromdagen om paret som fick nog av hemtjänsten. Den träffade rakt i hjärtat.

Det stryks noga under att det inte är medarbetarnas fel. Jag instämmer i det. Det är självklart de högst styrande tjänstemännen men ytterst politikerna som ska se till att både den privata och kommunala hemtjänsten fungerar. Jag kan också lova att både tjänstemännen och politikerna självfallet anser det! Hemtjänsten måste fungera. Vi måste få ett slut på berättelser från våra medborgare i behov av hjälp och stöd som vittnar om att vi har tappat våra värderingar, klokskap och sunda förnuft!

Jag är en av de beslutande i vård och omsorgsnämnden och jag vill verkligen ändra på detta och har under mandatperioden jobbat för att få igenom och tydliggöra för beslutande politiker vad som behöver genomföras.

Vården har tack vare pandemin mer än någonsin tidigare fått den uppmärksamhet som den såväl förtjänar. Det har synliggjorts vilka hjältar som arbetar i sjukvården och i omsorgen. Att förändringar behöver ske har hörts i debatten. Jag är helt enig.

Vi behöver se till att kompetensförsörjning och rekryteringen fungerar. När jag blir gammal och någon ska hjälpa mig, för att jag måste ta emot hjälp, vill jag ge tacksamhet och jag vill känna tacksamhet. Jag vill känna mig trygg och få avsluta livet värdigt och tryggt.

Ska vi få en värdig och trygg vård måste vi lyssna på våra medarbetare, våra äldre och anhöriga. 

Vi måste våga tillsätta de resurser som omsorgen såväl behöver! Vi måste använda resurserna med respekt. Jag har tagit del av vittnesmål från äldre människor, deras anhöriga och medarbetare som har lett till en ökad förståelse för vilka åtgärder som behövs.

Centerpartiet vill:

”Uppnå en individanpassad vård och omsorg och tydlighet i rollfördelningen”

- Roller och ansvar inom kommunens hälso- och sjukvård ska tydliggöras och efterlevas för att patientsäkerheten ska öka.

- De äldre ska möta utbildad personal. Den fasta omsorgskontakten i hemtjänsten bör ha minst undersköterskekompetens.

- De äldre ska inte ständigt behöva möta nya människor. Vi vill se en ökad kontinuitet genom att varje hemtjänsttagare maximalt möter 10 medarbetare. Ja det är utmanande men fullt rimligt att sträva efter!

”Att medarbetare ska få betydligt bättre förutsättningar och inflytande”

- Vi vill att medarbetarna ges förutsättningar för att ha inflytande, ta ansvar och agera självständigt i sitt medarbetarskap.

- Vi vill att det skapas karriärvägar, att medarbetaren ges möjlighet till utbildning, kompetensutveckling och handledning.

- Vi vill att arbetsmiljön förbättras genom mer resurser till att skapa en rimlig arbetsbelastning samt för att minska psykisk och fysisk press.

”Skapa ett hållbart ledarskap och ökat inflytande”

- Vi vill att det är max 25 medarbetare per chef i praktiken – inte bara på pappret. Närvarande och tillgängliga chefer kan medverka till att förbättra och bedriva en säker omsorg med hög kvalitet.

- Vi vill att besluten ska fattas så nära verksamheten som möjligt. Lokal chef ska ges ökad handlingsfrihet och mandat att fatta beslut.

Det går att genomföra ovan om vi vågar ha mod och handlingskraft och ser till att resurserna används effektivt och alltid med utgångspunkt i vem vi finns där för! 

”Kvalitetsbrister kostar skjortan”