Länsstyrelsen flaggar för allas lika värde

Den 24 februari firas sverigefinnarnas dag.
Den 24 februari firas sverigefinnarnas dag.

I dag den 24 februari flaggar vi på Länsstyrelsen Östergötland för Sverigefinnarnas dag. Tre kommuner i vårt län – Norrköping, Motala och Finspång – är förvaltningsområde för finska, liksom regionen.

Debatt 24 februari 2021 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som myndighet har Länsstyrelsen Östergötland ett särskilt ansvar kring nationella minoriteter. Demokrati, fri åsiktsbildning och respekt för den enskilda människan och dennes mänskliga rättigheter är tre viktiga principer i den statliga värdegrunden och något som genomsyrar vår verksamhet.

År 2020 fattade Länsstyrelsen Östergötland ett nytt beslut om vår flaggning. Den innehåller information om hur, när och på vilket sätt vår myndighet flaggar. Exempelvis om när vi ska hala flaggan samt hur vi flaggar vid utländska besök, men även information om hur och när vi flaggar för våra fem nationella minoriteter samt vid Pride.

Länsstyrelsen Östergötland flaggar för samtliga nationella minoriteter på deras högtidsdagar och med deras flagga. Undantaget är den judiska minoriteten som saknar särskild högtidsdag och flagga. Där flaggar vi i stället med den svenska flaggan på det judiska nyåret Rosch hashana. Vi flaggar även vid internationella dagen mot homo- och transfobi (IDAHOT) samt vid Pride i Linköping där Länsstyrelsen Östergötland har sitt säte. Vid Pride i andra östgötska kommuner uppmärksammas det på annat sätt, till exempel digitalt.

I minoritetslagstiftningen – som i sig bygger på internationella konventioner – är det tydligt att det allmänna har ett särskilt ansvar att främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Att vi erkänner och uppmärksammar minoriteternas högtidsdagar är en del i detta.

Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer (hbtq-personer) drabbas fortfarande av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. För att motverka detta finns sedan 2014 en nationell strategi för hur Sverige ska arbeta i syfte att stärka hbtq-personers livssituation. Pride, som drivs av civilsamhället på flera orter i Sverige och i vårt län, arbetar i enlighet med den strategin. Därför anser vi det vara rimligt att även Länsstyrelsen uppmärksammar både Pride och IDAHOT.

Att flagga kan tyckas vara en liten gest, men kan även ge en känsla av erkännande. Kanske kan flaggning även fungera folkbildande – vet du exempelvis när den samiska nationaldagen infaller? Hos Länsstyrelsen ser vi det även som en del i arbetet med att uppfylla vårt uppdrag kring nationella minoriteter samt vårt uppdrag kring mänskliga rättigheter. Vi flaggar för allas lika värde och rättigheter.

Ämnen du kan följa