Läkarvård istället för skrytbyggen

För fyra år sedan beslutade ett enhälligt kommunfullmäktige i Valdemarsvik att låta Riksbyggen renovera Ringgården för totalt 110 miljoner kr.

Debattören skriver om renoveringen av Ringgården.

Debattören skriver om renoveringen av Ringgården.

Foto: Anne-Marie Karlsson

Debatt2022-06-19 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta stoppades i sista stund av revisorerna som konstaterade att upplägget var olagligt.
I samband med detta stängdes Ringgården. 30 stycken vårdplatser står sedan 4 år tomma och de sjuka pensionärerna tvingas vårdas hemma, med alla stora problem detta medför för anhöriga.


Nu har kommunen återigen beslutat om renovering. Denna gång till en summa av 85 miljoner kronor. Byggplaner och upplägg är i stort sett oförändrade mot tidigare. 

Någon utredning som visar de verkliga medicinska behoven eller pensionärernas önskemål har inte genomförts. Inte heller har man redovisat pensionärsorganisationernas synpunkter. Tvärtemot har våra, SPF:s skrivelser, helt ignorerats.
I stället för stora stiliga byggnader behövs en läkarvård av en annan kvalitet och kvantitet än som erbjuds idag. Något som Coronakommissionen kraftfullt påpekade.


För cirka 40 miljoner kronor, det vill säga halva den beslutade investeringen, kan man bygga ett helt nytt vårdboende, vilket man gjort i andra kommuner.
30 lägenheter om 32 kvadratmeter kan förverkligas för cirka 28 miljoner kronor (nuvarande stockholmspriser). Ringgårdens nuvarande fastighet behöver enligt kommunens egen besiktning endast sedvanligt underhåll.


En del av dessa ”överblivna” miljoner borde i stället användas till läkarvård både i hemsjukvård och på boenden.
Ringgården är dock bara en förövning till vad som komma skall nämligen Vammarshöjden.
Hur skall allt detta betalas? Höjda skatter? Mera bidrag från staten?
Ingen vet.