Lägre skatter löser inte gängkriminaliteten

Sverigedemokraterna och Moderaterna tillsammans med sina stödpartier, säger sig ha lösningen på att få ordning på landet.

Debatt 4 september 2022 14:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Krigsrubrikerna står som spön i backen när den nya borgerligheten skall beskriva det dagsaktuella läget i landet, är det inte mordkris, så är det energi eller bensinskris. Tro mig, det finns problem och utmaningar och framförallt har vi skapat en etnisk uppdelning i landet med fattigdom och dess tillhörande konsekvenser.Det råder i princip konsensus kring att de senaste 20 årens migration till landet har skapat svårhanterliga utmaningar. Många är fortfarande väldigt försiktiga med hur man uttrycker detta, då det kan uppfattas som stigmatiserande och utpekande. Jag personligen har inga problem med att säga som det är, vilket man inte borde som socialdemokrat. 

Migrationen till Sverige har ökat fattigdomen, den volym vi har accepterat och fortfarande accepterar till stora delar har ökat fattigdomen och klyftorna i landet. Följderna av detta behöver man som socialdemokrat inte analysera i långbänk. Ökad fattigdom leder till mer kriminalitet, trångboddhet, samhällsproblem och motsättningar. Vi har ägnat 100 år att bekämpa densamma och nu har vi återfått den igen då migrationsfrågorna inte har hanterats på ett rationellt sätt. 

Vi har idag fått etniska enklaver på vissa ställen, där parallella strukturer förutom fattigdomen i många fall förstärker utanförskapet och motverkar integrationen.Har Socialdemokraterna medvetet drivit denna politik? Knappast, det är framförallt småpartier som drivits av någon form av hjälpsam idealism som har haft en orationell syn på migration, men det har även drivits från borgerlighetens olika tankesmedjor och om vartannat hejats på av borgerliga partier. 

En ohållbar migration kan med högerns ideologiska glasögon skapa en hårdare konkurrens på arbetsmarknaden och på sikt även undergräva legitimiteten bakom den skattefinansierade välfärden. Socialdemokraterna kan självklart inte svära sig fria från skuld för denna ohållbara utveckling, men de ideologiska krafterna är i grunden en nyliberal migrationspolitik, vars syfte är att underminera arbetsmarknad och välfärd. Till och med nuvarande moderatledaren uttryckte det så tydligt när han under 90-talet var ordförande för Moderata ungdomsförbundet och ville ha öppna gränser och fri invandring.Moderaterna vill idag inte strama åt världens mest liberala arbetskraftsinvandring, som i sig utgör den största delen av dagens migration, här har dom även fått med sig Sverigedemokraterna. 

Faktum är att det skramlar tunt, när denna nya politiska konstellation ska förbättra Sverige som dom säger, skattesänkningar prioriteras framför satsningar på det trasiga samhället som de retoriskt vill förmedla. Ska vi komma till rätta med de utmaningar som skapats i kölvattnet av en för stor invandring under för lång tid, så kommer bara skattesänkningar förvärra situationen än mer. 

 

Det behövs stora satsningar på polis och rättsväsende, men även på vård och skola. Samhället måste återfå tilliten i de områden som har förslummats under många år, det kommer kosta pengar, men det är nödvändigt om vi ska minska fattigdomsproblematiken, utanförskapet och segregationen. Gängkriminaliteten, fattigdomen och segregationen försvinner inte med Moderaternas och Sverigedemokraternas skattesänkningar, dessa skapar istället kåkstäder på sikt.


 
 
 
 
 
 
Norrköping: Valet 2022

Insändare: Allas lika värde i demokratiska val

Allas lika värde i demokratiska val

Debatt: Borgerlig samverkan: Vi förstår inte riktigt hur East Pride resonerar

Borgerlig samverkan: Vi förstår inte riktigt hur East Pride resonerar
Visa fler
Ämnen du kan följa