Lägga ned utbildning kan leda till ekonomisk katastrof

Samtidigt som yrkesutbildningarna kämpar med att locka elever skriker företag i kommunen, regionen och landet efter just den arbetskraft som utbildas på Bråvalla. Det är precis det här glappet som Arbetets museum vill tackla i vår kommande stora utställning Jobbcirkus, skriver Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum.

För att Jobbcirkus ska bli verklighet behöver vi även pengar och stöttning från länets företag. Vi behöver hjälp att ge skolan råd att besöka oss, men också med att övertyga politiker och skolledare att se till att lärare och rektorer är motiverade att besöka utställningen, skriver Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum. Arkivbild.

För att Jobbcirkus ska bli verklighet behöver vi även pengar och stöttning från länets företag. Vi behöver hjälp att ge skolan råd att besöka oss, men också med att övertyga politiker och skolledare att se till att lärare och rektorer är motiverade att besöka utställningen, skriver Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum. Arkivbild.

Foto: Nicklas Sandberg

Debatt2023-11-20 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Folkbladet den 16 november oroar sig utbildningsdirektör Jonas Eriksson för att Norrköpings kommun ska behöva lägga ner Industritekniska programmet på Bråvallagymnasiet. Söktrycket är för lågt, man fyller inte sina platser och kostnaderna skenar.

När företagen får frågan om vad som är det största hotet mot deras framtida potential att växa och utvecklas så listas alltid kompetensförsörjning högst. Att lägga ner det Industritekniska programmet på Bråvalla kanske sparar pengar idag, men bidrar till ekonomisk katastrof imorgon. Utan rätt kompetens stannar Sverige, framtidens näringsliv kollapsar och skatteintäkterna till kommuner, regioner och stat sinar. Just de jobb som ungdomar utbildar sig för på Bråvalla är också de som AI har svårast att ersätta. 

Samtidigt som yrkesutbildningarna kämpar med att locka elever skriker företag i kommunen, regionen och landet efter just den arbetskraft som utbildas på Bråvalla. Det är precis det här glappet som Arbetets museum vill tackla i vår kommande stora utställning Jobbcirkus. Nu uppmanar vi näringslivet att stötta satsningen och visa att man vill vara med och lösa den hotande kompetensbristen.

Jobbcirkus är en vidareutveckling av vår succéutställning från 2013. Målet är att hjälpa unga att göra medvetna framtidsval. Glädjande nog har både Region Östergötland och Norrköpings kommun bestämt sig för att stötta satsningen med betydande belopp från vardera håll. Men för att Jobbcirkus ska bli verklighet behöver vi även pengar och stöttning från länets företag. Vi behöver hjälp att ge skolan råd att besöka oss, men också med att övertyga politiker och skolledare att se till att lärare och rektorer är motiverade att besöka utställningen. 

2013 fördes samma debatt som i dag. Då låg Norrköpings yrkesgymnasier på Ebersteinska, och särskilt den industritekniska utbildningen var hotad då alltför få elever varje år sökte. Arbetets museum lanserade då för första gången utställningen Jobbcirkus där fokus låg på att få elever att göra mer medvetna framtidsval vad gäller gymnasieutbildning och yrkesframtid. Jobbcirkus lyfte särskilt yrkesutbildningar inom industri och teknik. Hösten 2014, efter att näst intill samtliga årskurs 8 och 9 i Norrköping hade besökt utställningen, vände vi utvecklingen. Ansökningarna till Ebersteinska gick upp dramatiskt, från en nivå på 3-4 sökanden under många år till att en full klass om 32 elever påbörjade den industritekniska utbildningen i augusti 2014.

Konceptet Jobbcirkus var så framgångsrikt att Eskilstuna och Ljungby köpte loss det och nu bygger sina kompetensförsörjningsinsatser på Arbetets museums Jobbcirkus. I dagarna har även Köping köpt rätten att använda konceptet och ligger i startgroparna för att dra igång.

För Arbetets museums del är frågan viktig ur många aspekter. Arbetsmarknaden i Sverige är extremt segregerad, det du jobbar med avgjordes på många sätt i befruktningsögonblicket. Vilket kön och vilken familj du föddes i väger tungt. I ett modernt samhälle ska yrke väljas efter intresse och förmåga, inte kön, klass och ursprung. Det finns också alltmer som tyder på att budskapet om att alla ungdomar kan bli det de vill leder fel – budskapet om att allt är möjligt kanske ska kompletteras med ett som mer fokuserar på var vi som individer är behövda.

Nu är det hög tid för region, kommun och näringsliv att gå samman för att säkra kompetensförsörjningen. Arbetets museums Jobbcirkus ger unga precis de verktyg som behövs för medvetna framtidsval, val som gynnar dem själva och i förlängningen hela samhället. Hjälp oss att hjälpa, det är viktigt, för utan rätt kompetens stannar Sverige.

Jobbcirkus är en vidareutveckling av vår succéutställning från 2013. Målet är att hjälpa unga att göra medvetna framtidsval, skriver Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum. Bilden från Jobbcirkus 2013.
Jobbcirkus är en vidareutveckling av vår succéutställning från 2013. Målet är att hjälpa unga att göra medvetna framtidsval, skriver Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum. Bilden från Jobbcirkus 2013.