Lägg ner planerna på Ostlänken

Det är obegripligt att drömmen om Ostlänken är allenarådande inom samtliga partier i kommunen, skriver Åke Karlsson, ordförande Landsbygdspartiet oberoende Norrköping.
Det är obegripligt att drömmen om Ostlänken är allenarådande inom samtliga partier i kommunen, skriver Åke Karlsson, ordförande Landsbygdspartiet oberoende Norrköping.

Det framstår nu klart vilka konsekvenser byggandet av Ostlänken kommer att få för miljön, de boende i området och friluftslivet, skriver Åke Karlsson, Landsbygdspartiet.

Debatt 19 februari 2021 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det planerade tunnelbygget mellan Björnsnäs och Böksjön, Strömsfors kommer att förvandla området till en enda stor byggarbetsplats under minst tio år. Längs det planerade tunnelbygget är ett antal upplagsplatser för sprängsten planerade. 

Trafikverket har nyligen meddelat de boende mellan Örsta och Krokeks Ödekyrka att de planerar att anlägga en 13 hektar stor uppsamlingsplats för sprängsten från tunnelbygget i omedelbar närhet till fastigheterna i området. Tung trafik, oväsen och damm från stenkrossar samt kväveläckage är tydligen något de boende får ta. 

 

Det är obegripligt att drömmen om Ostlänken är allenarådande inom samtliga partier i kommunen. Hela projektet drivs vidare på lösa boliner då det inte är finansierat fullt ut. Detsamma gäller det nya resecentret som inte ens är bestämt var det skall placeras. Resecentret ska till huvuddelen bekostas av kommunen och då är det miljardinvesteringar det gäller. Här krävs klargörande från kommunens ansvariga politiker. Kommuninvånarna har under lång tid fått vänja sig vid nedskärningar och besparingar i de kommunala omsorgsverksamheterna, även tekniska nämnden har fått ett besparingskrav på 170 miljoner vilket leder till bland annat sämre underhåll av gator och vägar.

 

Satsningen på höghastighetsjärnväg växte fram utifrån centralistiska värderingar och var ett feltänk från början inklusive Ostlänken, vilket har framhållits av många objektiva debattörer i ärendet med kunskap att bedöma projektets konsekvenser ekonomiskt och miljömässigt. 

Att satsa alla dessa miljarder och det blir säkert fler än de beräknade, (kostnaden för tunneln genom Hallandsåsen beräknades till en miljard, slutnotan blev tio) i en tid då vi inte kan föreställa oss de fulla konsekvenserna av Coronapandemin, förorsaka oläkbara sår i vår natur, driva familjer från hus och hem för att ett begränsat antal resenärer ska ta sig till Stockholm några minuter snabbare är inte acceptabelt. 

Avslutningsvis en hälsning till kommunens politiker. Er dröm om Ostlänken tenderar att bli en mardröm för miljön, de boende inom berört område och skattebetalarna.

Ämnen du kan följa