Lagändring gynnar oseriösa byggföretag

Företag som ringer upp eller knackar på dörren för att lura på konsumenter obehövliga reparationstjänster, som omläggning av tak och reparation av asfaltsbeläggning, har blivit ett allt större problem, skriver Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Villaägarnas Riksförbund vill att ångerrätten ska behållas vid fullgjorda reparationstjänster på villor.

Villaägarnas Riksförbund vill att ångerrätten ska behållas vid fullgjorda reparationstjänster på villor.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Debatt2021-09-18 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I utredningen ”Ett moderniserat konsumentskydd”, föreslår regeringen emellertid att ångerrätt inte längre ska gälla för reparationstjänster, där konsumenter har begärt att företag kommer hem och reparerar något. Ett dessvärre direkt olämpligt förslag som legaliserar dessa oseriösa företags verksamhet. 

Villaägarnas Riksförbund förstår att det normalt sett kan vara lämpligt att reparationstjänster inte går att ångra. Men förslaget går för långt och gör det omöjligt att ångra reparationer, där företagens hembesök har kommit till på deras – och inte konsumenternas - initiativ. Att företagen helt enkelt har ringt upp eller knackat på dörren, för att få reparera något som inte behöver repareras. En affärsmodell som är vanlig inom den grå och svarta byggsektorn i Sverige, bland annat inom service av imkanaler, asfaltering och takläggning.  

Den här typen av oseriös verksamhet omsätter årligen hundratals miljoner i Sverige och ömsar ofta skinn, med byte av frontfigurer, firmanamn, organisationsnummer med mera, men där de verkliga huvudmännen förblir desamma. Företagen i fråga riktar främst in sig på äldre och personer med intellektuell funktionsnedsättning, antagligen för att de tycker att det är lättare att lura dem.

När företagen väl har lyckats ta sig innanför dörren, gör de allt som står i deras makt för att få småhusägaren att gå med på att snabbt få utfört en dyr och nästan alltid obehövlig tjänst som att lägga om taket. Även om taket bara är några år gammalt. Arbetena brukar påbörjas nästa dag och priserna kan vara det dubbla eller tredubbla jämfört med en seriös takläggare. Så istället för att betala 180 000 kronor, får småhusägaren betala till exempel 450 000 kronor. Företagen bedriver dessutom ofta arbetena i strid mot arbetsmiljölagstiftningen och med utländsk arbetskraft, där det kan ifrågasättas om skattereglerna följs. De har i ett stort antal fall drabbats av sanktionsavgifter för underlåtenhet att följa arbetsmiljöreglerna. 

Den här typen av verksamhet ska samhället inte gynna och skydda, utan stoppa. Sådana reparationstjänster går att ångra idag. På så sätt kan konsumenterna komma ur avtalen helskinnade. Men med regeringens förslag, går det inte att ångra sig och blir grönt ljus för affärsmodellen, att kontakta konsumenter och lura på dem överprissatta reparationstjänster som inte behövs. 

Villaägarnas Riksförbund föreslår därför att ångerrätten behålls för fullgjorda reparationstjänster, när företaget har ringt upp, knackat på dörren eller på annat sätt kontaktat konsumenten. Har konsumenten däremot på eget initiativ kontaktat en firma som sedan reparerat en trasig fläkt eller något annat där hemma, godtar Villaägarnas Riksförbund att detta inte går att ångra.