Kyrkoherden: Vi värnar HBTQI-personers rättigheter-

När jag fick frågan av EFS Region Sydöst om de skulle få arrangera dagen i Norrköping så var ett villkor från Svenska kyrkans sida att ingen förkunnelse fick förekomma som skulle kunna tolkas som reducerande eller nedvärderande för HBTQI-personer, skriver Katarina Wändahl, kyrkoherde och kontraktsprost.
När jag fick frågan av EFS Region Sydöst om de skulle få arrangera dagen i Norrköping så var ett villkor från Svenska kyrkans sida att ingen förkunnelse fick förekomma som skulle kunna tolkas som reducerande eller nedvärderande för HBTQI-personer, skriver Katarina Wändahl, kyrkoherde och kontraktsprost.

Från Svenska kyrkan i Norrköpings del vill vi dock vara mycket tydliga med att vi värnar HBTQI-personers rättigheter och oavsett verksamhet har vi öppenhet och mångfald i fokus, skriver kyrkoherde Katarina Wändahl i sitt svar till Erik Lundström.

Debatt 7 september 2023 13:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

En av hjärtefrågorna för Svenska kyrkan i Norrköping och för mig som kyrkoherde är alla människors lika värde. 

Ända sedan 90-talet har jag arbetat för homosexuellas rättigheter i kyrkan. Det var en glädjens dag den första november 2009 när homosexuella fick rätt att vigas i kyrkan.

 

Jag kommer heller aldrig att glömma den första samkönade vigsel jag fick förtroendet att vara präst på. Det kändes stort! 

Idag är dessa frågor fortsatt oerhört viktiga när rättigheter inskränks och människor hotas och dödas, både i andra delar av världen, men även här i Sverige. Jag grundar dessa ställningstaganden utifrån min kristna tro. 

 

En annan hjärtefråga för mig är ekumenik – det vill säga arbete över samfundsgränserna. Trots att det finns olika strömningar och idétraditioner mellan de olika samfunden är det viktigt att mötas som människor och lyfta både likheter och skillnader. I det polariserade samhällsklimatet vi befinner oss i just nu är det ännu viktigare än tidigare. Norrköpings kristna råd är en viktig mötesplats för församlingsledare. Den årliga ekumeniska nattvardsgudstjänsten som firas i oktober varje år är unik i Sverige där många människor möts från olika religiösa traditioner. Dessutom har Svenska kyrkan i Norrköping ett mycket gott samarbete med den lokala EFS-föreningen i Söderledskyrkan.

 

Missionsdagen på lördag arrangeras av EFS (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) Region Sydöst. EFS är en väckelserörelse inom Svenska kyrkan. Det bör i sammanhanget lyftas fram att den ser olika ut på olika platser i Sverige och kopplingen till Svenska kyrkan är mer eller mindre stark. Anledningen till att Svenska kyrkan tackade ja till att upplåta lokaler för EFS Missionsdag är erfarenheter av gott samarbete under många år med den lokala EFS-föreningen och samarbetskyrkan i Norrköping.

  

När jag fick frågan av EFS Region Sydöst om de skulle få arrangera dagen i Norrköping så var ett villkor från Svenska kyrkans sida att ingen förkunnelse fick förekomma som skulle kunna tolkas som reducerande eller nedvärderande för HBTQI-personer. 

 

Detta bejakades av EFS. Jag har stämt av med arrangörerna och man har varit tydlig med detta till talarna. 

 

När det gäller bibelsyn så finns olikheter mellan Svenska kyrkan i Norrköping som är en öppen folkkyrka och vissa delar av EFS-rörelsen. Jag har själv inte läst boken som debattartikeln refererar till men eftersom EFS Region Sydöst är huvudarrangörer för dagen så står de för innehållet i förkunnelsen och får svara för det. Från Svenska kyrkan i Norrköpings del vill vi dock vara mycket tydliga med att vi värnar HBTQI-personers rättigheter och oavsett verksamhet har vi öppenhet och mångfald i fokus.

 

Jag hoppas att Missionsdagen på lördag kommer att präglas av goda och meningsfulla möten över samfundsgränser i gemenskap, olikhet och likhet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa