Kvinnor kan vara rätt bra på att förtrycka varandra

Kristdemokraternas kvinnoförbunds ståndpunkt och tolkning av begreppet feminism grundas i vår ideologi och filosofi.

Är det inte ibland så att detta förtryck med hög frånvaro av respekt för varandra, ges utrymme när kvinnor möts, umgås eller arbetar i samma gruppkonstellation? skriver Evelina Nilsson, vice ordförande i Kristdemokraternas kvinnoförbund i Östergötland.

Är det inte ibland så att detta förtryck med hög frånvaro av respekt för varandra, ges utrymme när kvinnor möts, umgås eller arbetar i samma gruppkonstellation? skriver Evelina Nilsson, vice ordförande i Kristdemokraternas kvinnoförbund i Östergötland.

Foto: Kristdemokraterna/Frida Winter TT

Debatt2021-09-13 20:26
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Val 2022

Kristdemokraterna och Kristdemokraternas kvinnoförbund är värdeorienterade och kommer alltid ha människovärde och människans livsvillkor i centrum.

 Det ska inte spela någon roll om man är kvinna eller man, för oss är feminism sammankopplad med en ömsesidig respekt för varandra och allas lika värde. 

Vi ska kunna göra egna och självständiga val och för oss är det ingen framkomlig väg att bekämpa den andre.

Ett samhälle byggs på ett samhällskontrakt där vi hjälps åt att underlätta livet för varandra.

Kristdemokratisk feminism ser inte mannen som en förtryckare utan som en jämlike och förståelsen för att varje människa är unik och kan utvecklas i gemenskap med andra är en viktig hörnsten för att bygga ett jämlikt och hållbart samhälle. 

Människan är till sin natur rationell och förnuftig, vilket ger henne frihet och möjlighet att välja mellan ont och gott. Värdet ger henne rättigheter och ansvaret ger henne skyldigheter.

 Ingen annan människa får äga henne eller använda henne som medel, utöva våld eller förryck i någon form.

 Det ska inte spela någon roll om man är kvinna eller man. 

Det ska inte heller spela någon roll oavsett könsidentitet.

Ömsesidig respekt för varandra och allas lika värde, är en avgörande faktor för att gott samhälle och utrymme för varje individ att utvecklas.

Handen på hjärtat, flickor, tjejer, kvinnor och damer. 

Är det inte ibland så att detta förtryck med hög frånvaro av respekt för varandra, ges utrymme när kvinnor möts, umgås eller arbetar i samma gruppkonstellation?

 Är det inte så ibland att kvinnor är rätt bra på att förrycka varandra, när en annan kvinna tar sig utrymme och är bra på något?

Ärligt talat är det en mycket tråkig iakttagelse men den måste adresseras. Jag är övertygad om att vi alla vet vad jag menar och någon gång råkat ut för eller sett detta hända.

Vi kvinnor behöver påminna varandra om att ha stor frihet att utvecklas i samhället.

Att bli, de vi önskar att bli, utan förtryck vare sig från män eller kvinnor. 

Ett samhälle gott för alla tolererar varje individ att utvecklas utan hat, förtryck, utsatthet och mobbning.

 I ett samhälle där allas lika värde råder stöttar och lyfter man varandra, även kvinnor emellan.

Jag är vice ordförande i Östergötlands Kristdemokratiska kvinnoförbund, jag engagerar mig där för att kämpa mot hat och förtryck, men kan inte engagera mig fullt ut utan att se helheten.

 Hat och förtryck förekommer om än inte ofta, så tillräckligt mycket för att jag ska vilja bekämpa även förtyck mellan kvinnor själva.

 Ge varandra utrymme, hjälp varandra, stötta varandra, var den du är och sträva med friskt mod mot att bli den du drömmer om att vara.