Kvinnor blir fattigare och sjukare med regeringens politik

A-kassan och sjukförsäkringen är, tillsammans med övriga socialförsäkringar, en hörnsten i det svenska välfärdsbygget, skriver socialdemokraterna Annika Strandhäll och Camilla Egberth.

S-kvinnor uppmanar Sverigedemokraterna och regeringen att tänka om när det gäller förslaget om sänkt A-kassa för långtidsarbetslösa och att återinföra stupstocken i sjukförsäkringen, skriver Camilla Egberth och Annika Strandhäll.

S-kvinnor uppmanar Sverigedemokraterna och regeringen att tänka om när det gäller förslaget om sänkt A-kassa för långtidsarbetslösa och att återinföra stupstocken i sjukförsäkringen, skriver Camilla Egberth och Annika Strandhäll.

Foto: Agnes Ganestål/Magnus Andersson

Debatt2024-05-01 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det handlar om att du som blir arbetslös eller sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till ekonomisk trygghet och rehabilitering under den tid som du behöver. Nu är Sverigedemokraterna och regeringen på väg att genomföra försämringar i A-kassan och sjukförsäkringen som innebär att fler människor kastas ut i fattigdom. 

För bara ett år sedan lovade Sverigedemokraterna att inte sänka A-kassan. Trots detta går man nu fram med förslag som innebär en kraftig försämring för de som tjänar minst. En undersköterska eller barnskötare kommer att få hela 2 500 kronor mindre i månaden efter 100 dagar. Det är en effektiv politik för att öka de redan stora ekonomiska klyftorna i Sverige. 

Likaså sviker Sverigedemokraterna vallöftet om att förbättra sjukförsäkringen. Merparten av de förbättringar i sjukförsäkringen som gjordes av S-ledda regeringar 2021–22 ska slopas enligt regeringens utredare. Det är ett hårt slag för många långtidssjuka som sannolikt kommer leda till en återgång där ett stort antal sjuka får sin sjukpenning indragen. 

Sverigedemokraternas och regeringens politik angriper kvinnor från två håll. Först tvingar man fram nedskärningar i välfärden, vilket innebär massuppsägningar och ökad stress för den redan hårt ansatta och oftast kvinnliga personalen i vården, skolan och omsorgen. De kvinnor som sägs upp eller bränner ut sig straffas därefter med försämringar i A-kassa och sjukförsäkring. Sveriges kvinnor blir sjukare och fattigare med Sverigedemokraternas och regeringens politik. 

Jimmie Åkessons löfte om att gå i opposition om A-kassan försämras var inget annat än en blåsning. När snart två år av mandatperioden gått framträder en tydlig bild av Sverigedemokraternas prioriteringar. Det är ett parti som kastar arbetssökande och sjukskrivna under bussen, men tar strid för sänkt skatt på snus. 

S-kvinnor uppmanar Sverigedemokraterna och regeringen att tänka om när det gäller förslaget om sänkt A-kassa för långtidsarbetslösa och att återinföra stupstocken i sjukförsäkringen. Förslagen kommer att slå hårt mot breda grupper i samhället, inte minst deltidsarbetande kvinnor. Det är inget annat än ett jämställdhetspolitiskt haveri.