Kulturlivet är en viktig del för ett levande Norrköping

Den 14 mars gav Henrik Marmén, Pia Kronqvist och Lars Hagman svar på den artikel som vi i KD Norrköping publicerade gällande prioriteringar och satsningar på det fria kulturlivet.

Debatt 17 mars 2022 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Kulturlivet, ett kretslopp där alla behövs" NT 14/3

 

Skribenterna sätter i sitt svar fingret på essensen i vår artikel genom rubriken ”Kulturlivet, ett kretslopp där alla behövs” för det är just så vi kristdemokrater ser på kulturlivet och dess plats som en viktig del i det levande Norrköping. Uppfattades vår artikel som något annat än det så är det en missuppfattning. 

 

Alla kulturaktörer behövs och fyller sin naturliga plats i att skapa liv i staden och kommunen. Men alla kulturaktörer har inte samma förutsättningar och därför anser vi att till exempel Scenkonst Öst, där Symfoniorkestern och Östgötateatern ingår, behöver öka sin egenfinansiering från nuvarande cirka 10 procent av det årliga anslaget på omkring 220 miljoner kronor.

Vi talar inte i vår artikel om att växla ner de stora institutionernas verksamhet utan tvärtom. De stora institutionerna behöver växla upp sin kommersiella sida och vi är övertygade om att det finns förutsättningar att göra det.

 

Så vi vidhåller att de stora kulturaktörerna med välbesökta och nationellt kända varumärken kan öka sin egenfinansiering, för att ge ett större ekonomiskt utrymme till de små kulturaktörerna vars verksamheter inte genererar några större intäkter. På så sätt tror vi att kulturlivet i Norrköping kan utvecklas och växa ännu mer. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa