Felaktigt att utmåla skogsägare som miljöbovar

Det påstås att jag skrivit att miljöfrågan är en ”smal sidofråga”.

"KD förstår allvaret i klimatförändringarna och anser att Sverige har en roll att spela", skriver Kristdemokraternas Anders Drottja.

"KD förstår allvaret i klimatförändringarna och anser att Sverige har en roll att spela", skriver Kristdemokraternas Anders Drottja.

Foto: Jeppe Gustafsson

Debatt2022-06-15 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Tro inte att arbetet med miljön är en smal sidofråga" NT 9/6

"Välja mammon eller biologisk mångfald?" NT 10/6Jag skriver att i politiken måste hänsyn tas till alla olika områden i motsats till ”en miljöorganisations smala fokus på endast en fråga”. Miljöfrågan är jätteviktig för Kristdemokraterna, precis som den är för de som pekas ut att syssla med ”rovdrift i skogen, storskaliga djurfabriker och ensidig odling med konstgödning och kemikaliebesprutning”, bönderna. Det finns nog ingen yrkesgrupp som är så extremt beroende av rent vatten, rena jordar och växande skogar. Ändå pekas de ständigt ut som miljöbovar.Bildillustrationen till Wennerblads artikel visar ett hygge. Notera de tre högstubbarna i förgrunden och lövträden i bilden. Det är delar av den naturhänsyn skogsägare ska visa vid avverkning. Det Krille beskriver som ”monokultur” är något som grundades för kanske 50 – 90 år sedan. Andelen löv i skogen fördubblades mellan 1956 och 2007 och fortsätter att öka. Men nu är just skogsbruk en av de mest långsiktiga verksamheter man kan ägna sig åt, skogsägarna gör vad de kan men skynda på tillväxten av löv är bortom deras makt.FN:s globala hållbarhetsmål lyfts. De tre hållbarhetsmålen; ekologisk, social och ekonomisk ska värderas lika. Skribenterna missar, enligt mig, både de sociala och ekonomiska delarna då fokus är att hitta brister i KD:s agerande kring ett av hållbarhetsmålen, kryddat med negativa formuleringar kring våra bönder och skogsägare. De försöker i själva verket, i samklang med naturen driva ett företag som kan förse oss andra med livsmedel, byggvaror, fjärrvärme och möjlighet till naturupplevelser och skogens svamp- och bärskördar genom allemansrätten.Att NT lyckades bra med rubriksättningen i mitt förra inlägg visas i påståendet ”att haven har mer plast än fisk”. Det är inte sant utan just en del i Naturskyddsföreningens skrämselpropaganda. En rapport från 2017 förutspår att 2050 kan det finnas mer plast än fisk i haven, vilket skulle vara förskräckligt, likväl är det fel att påstå att det är så nu.Med tanke på hur illa Centerpartiet, i Wennerblad/Krusbergs första artikel, beskrivs ha agerat under mandatperioden och ändå hamnar på prispallen finns ingen annan tolkning än att Naturskyddsföreningen vill se till att hålla Centerpartiet kvar som en del i sitt önskade regeringsunderlag. 

KD förstår allvaret i klimatförändringarna och anser att Sverige har en roll att spela. Genom att pedagogiskt påvisa ett samhälle som klarar att förena ett växande välstånd med reducerade utsläpp finns möjligheten att göra intryck på även de mest styvnackade utsläppsledarna.

 

Anders Drottja

Lantmästare, Kolmården & Politiskt sakkunnig (KD) Miljö- och jordbruksutskottet