Vi behöver ett nytt styre i Region Östergötland

Går det inte att styra Ötraf på det sättet behöver vi se över om kollektivtrafiken kan ledas bättre direkt i den politiska organisationen istället för i bolagsform, skriver kristdemokraterna Eva-Britt Sjöberg och Per Larsson.
Går det inte att styra Ötraf på det sättet behöver vi se över om kollektivtrafiken kan ledas bättre direkt i den politiska organisationen istället för i bolagsform, skriver kristdemokraterna Eva-Britt Sjöberg och Per Larsson.

Inte bara för bättre sjukvård utan också för en bättre kollektivtrafik.

Debatt 9 juni 2022 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi behöver politiker i Region Östergötland som ser till att bolaget Östgötatrafiken (Ötraf) har god kommunikation med både kommuner och medborgare när förändringar planeras. Och politiker som är villiga att se över direktiven för vad som är grunden för kollektivtrafikens uppdrag, politiker som är villiga att ändra direktiven så att Ötraf tar ett större samhällsansvar och inte bara bolagsansvar. 

Går det inte att styra Ötraf på det sättet behöver vi se över om kollektivtrafiken kan ledas bättre direkt i den politiska organisationen istället för i bolagsform.  

 

Att Ötraf behöver se över kollektivtrafikens dragning och turtäthet ingår naturligtvis i deras uppdrag. Men processen och resultatet av de senaste omfattande justeringarna, i länet i allmänhet och i Norrköping i synnerhet, hade mycket mer att önska. Det yttersta ansvaret för Ötrafs verksamhet har TSN, Region Östergötlands nämnd Trafik och samhällsplaneringsnämnden. TSN är det politiska organ som ger Ötraf de direktiv som sedan bolaget ska följa. Det är här vi behöver ha politiker som tar ansvar och styr bolaget så att det inte bara ser till bolagets ekonomiska effektivitet utan också får räkna in samhällsnyttan i sin verksamhet.  

 

Vi kan förstå att linjer försvinner eller minskas i områden som minskar sin befolkning, men i Norrköping ser vi flera exempel på att det är områden som växer som nu får sin busslinje indragen. Ett av dessa exempel är linje 432 som hittills passerat Strandvägen i Krokek på väg till och från Norrköping, men försvinner den 13 juni. Från 20 avgångar dagligen kommer framöver inga avgångar att gå. Det innebär att de som idag använder bussen tvingas övergå till att färdas med bil eller ta sig upp till åtta kilometer till närmaste hållplats. 

Det är också en väg där det är svårt att gå och cykla på ett säkert sätt för att ta sig till centrala Krokek. Linjen har funnits länge och används bland annat av jobbpendlare, äldre utan bil, elever i olika åldrar och är en förutsättning för företag utmed linjen som anställer skolungdomar som vikarier. Och inte minst, det är ett område där det byggts mycket de senaste åren och där många fler bostäder planeras framåt.  

 

Vi Kristdemokrater anser att det var ett felbeslut att helt ta bort linje 432 och lämnade därför: in ett nämndinitiativ vid TSN:s möte den 2 juni. Förslaget var att snabbutreda möjligheten att återinföra busslinje 432. Istället för att ta till sig förslaget så avslogs det omgående, vid sittande möte! M och SD ställde sig bakom KD:s förslag. Regionens styrande koalition med S, C, L o MP röstade "nej" och V som hävdar att de tycker kollektivtrafik är viktigt la ner sin röst vilket gjorde att "ja" och "nej" vägde jämt. Beslutet avgjordes av den centerpartistiska ordförandes utslagsröst. Och hon röstade emot förslaget.  

 

Vi Kristdemokrater vill skapa möjligheter att bo även utanför staden och då är fungerande kollektivtrafik en mycket viktig del, för företagen, för att fler familjer ska kunna få livspusslet att fungera, för att gymnasielever ska kunna ta sig till skolan och för att det fria skolvalet ska fungera i praktiken.  

 

När Kristdemokraterna i regionen tillsammans med Moderaterna för en månad sedan tydligt drev på om att ändra beslutet om nedläggning av busslinje 482 i Vånga ledde det till att den styrande koalitionen åtminstone delvis mötte det. Vi beklagar verkligen att linje 432 inte ens fick möjlighet till samma översyn. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa