Krävs politisk vilja för att rädda fisken i Östersjön

Lokala yrkesfiskare måste få första tjing på den fisk som får fiskas. Idag är det tvärtom, skriver styrelsemedlemarna i det regionala fiskenätverket.
Lokala yrkesfiskare måste få första tjing på den fisk som får fiskas. Idag är det tvärtom, skriver styrelsemedlemarna i det regionala fiskenätverket.

Det är hög tid att de nationella politikerna börjar visa ordentlig vilja för att stoppa överfisket i Östersjön.

Debatt 28 oktober 2021 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Annars har vi snart en situation där både det småskaliga yrkesfisket helt har trängts undan av jättetrålare och Östersjöns fiskebestånd och ekosystem tillfogats oåterkalleliga skador.

Kvoterna för hur mycket fisk som får fiskas i Östersjön förhandlas fram av EU:s medlemsländer med stöd i Inter­nationella havsforsknings­rådets (ICES) rekommendationer. Vetenskapligheten till trots är det mycket som tyder på att Östersjön överfiskas av jättetrålare. Det vittnar torskbeståndens kollaps om; tillbakagången för sill och strömming och den starka tillväxten av spigg likaså. Samtidigt sprider sig det storskaliga trålfisket norrut i Ålands Hav, Botten­havet och Botten­viken, och längre och längre in mot våra skärgårdar och utgör ett problem längs med Östgötakusten liksom hela den övriga svenska Östersjö­kusten. 

Vi anser att det småskaliga yrkesfisket är nyckeln till både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. De småskaliga yrkesfiskarna använder skonsamma redskap, där fångsterna främst går till människoföda, till skillnad från det alltför effektiva industrifisket vars fångster primärt blir fiskmjöl. Det lokala yrkesfisket skapar även jobb och utveckling i området där fisken fångas och är en del av vår kultur och historia.

Ska utvecklingen vändas så att vi både får bättre ekologisk balans i Östersjön, och de återstående lokala fiskeföretagarna ska kunna bestå och utvecklas, måste riksdag och regering agera för att stoppa överfisket. Vi kräver att:

Lokala yrkesfiskare måste få första tjing på den fisk som får fiskas. Idag är det tvärtom. När fiskekvoterna på goda grunder minskas är det småskaliga kustfiskare, inte jättetrålarna som helt stängs ute från kvoterna.

Trålgränsen för det storskaliga pelagiska fisket flyttas ut från 4 till 12 sjömil utanför den så kallade baslinjen. 

Det pelagiska fiskets expansion norrut stoppas, och att Ålands Hav, Bottenhavet och Bottenviken kan få vara skyddade reservoarer för havets och fiskebeståndens naturliga återhämtning, där enbart skonsamt lokalt förankrat fiske för människoföda bör tillåtas. 

Skapa en aktiv förvaltning och bättre skyddsjakt av säl och en kraftig begränsning av skarv. 

Vi vet att regering och riksdag vill väl med sina ambitioner kring ett hållbart fiske, och vi stödjer till fullo en kraftfull nationell och europeisk fiskepolitik i syfte att förhindra utfiskning och säkra god ekologisk status. Men vi kräver också att våra nationella politiker agerar för att rädda både Östersjöns fisk och våra lokala yrkesfiskare längs Östersjökusten. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa