Kravet på integrerade solceller är inte förankrat i verkligheten

Miljöpartiets motion som togs upp på kommunfullmäktiges sammanträde 29/4 är inte förankrad i rådande verklighet. Några av förslagen var bland annat att vid ny och ombyggnation ska solceller ingå i Norrköpings kommuns kommande byggprojekt.

Att ställa krav på solceller vid ny och ombyggnation är det sista kommunen som byggherre behöver i rådande tuffa ekonomiska situation, skriver Stefan Bergström (SD).

Att ställa krav på solceller vid ny och ombyggnation är det sista kommunen som byggherre behöver i rådande tuffa ekonomiska situation, skriver Stefan Bergström (SD).

Foto: Privat/Gunnar Hagberg

Debatt2024-05-09 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Borgerlig samverkan med stöd från oss Sverigedemokrater såg dock till att det blev avslag på motionen. Jag förtydligar vad som gäller vid byggnationer. Det är inte kommunen som avgör vilket energisystem som ska installeras vid ny och ombyggnation. I Boverkets byggregler avsnitt 9 Energihushållning gäller föreskrifter och allmänna råd. 

För att få bygglov, startbesked krävs en energiberäkning där högsta tillåtna primärenergital inte får överskridas. För att klara de högt ställda kraven är det viktigare med mycket isolering, isolerglas, ett ventilationssystem med värme-återvinning samt eventuell bergvärme som primärt värmesystem. 

Solceller klarar inte på våra breddgrader att vara det primära värmesystemet, kan dock vara ett komplement. Att integrera solceller är inte helt enkelt vid ny och ombyggnader. Det kan vara konstruktivt svårt, brandrisk, samt att äldre befintliga byggnader kan bli förvanskade, regleras för övrigt i Plan och Bygglagen. 

Att ställa krav på solceller vid ny och ombyggnation är det sista kommunen som byggherre behöver i rådande tuffa ekonomiska situation.

På senare år har röster höjts framför allt från vänsterpolitiker att det ska byggas billigare hyresrätter. Miljöpartiets förslag möjliggör inte billigare hyresrätter snarare tvärtom.  

Elektricitet har varit självklart för de flesta av oss i mera än hundra år. En fantastisk uppfinning som skapades en gång i tiden med svensk ingenjörskonst. Elektricitet är komplext eftersom elen måste konsumeras i samma stund som den produceras. Kraften ska även transporteras i vårt långa land.

Vad är då solenergi? Det är ett intermittent kraftslag med snabba svängningar. Beroende på solsken och molnighet. Lokalnätet kan få problem när solen lyser mitt på dagen eftersom nätet inte är byggt för produktion utan för konsumtion. Det kan uppstå problem när den solenergi som produceras inte konsumeras utan i stället ska ut på elnätet. Systemet är inte byggt för det i dag. Nya nätstationer och grövre kablar behöver då bytas ut. Kostnader som hela elnätskundkollektivet måste stå för genom sina elnätsavgifter.

För att balansera den ojämna solenergin krävs det stora batterier för lagring. Svenska kraftnäts balanskostnader har successivt ökat från 1 miljard 2021 till cirka åtta miljarder 2024 (prognos).

Det är kostnader som belastar elkonsumenterna. Framför allt de som bor i flerfamiljshus (hyresrätter). Vi Sverigedemokrater tvivlar starkt på att elnätskundkollektivet är beredda att betala för ett intermittent kraftslag, vilket innebär elproduktion lite då och då, i morgon eller senare i veckan i bästa fall.