Kommunstyret skapar hinder för byggande

Det finns goda skäl att ändra på direktiven när det gäller kommunala Ramunderstadens ägande av fastigheter, anser fullmäktigeledamoten Björn Grip (V).

Ramunderstaden är ett välskött kommunalt bostadsbolag, skriver debattören.

Ramunderstaden är ett välskött kommunalt bostadsbolag, skriver debattören.

Foto: Patrik Selsfors

Debatt2019-12-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är brist på bostäder i Söderköping. I synnerhet är det brist på hyreslägenheter. Ramunderstaden, RAB, är ett välskött kommunalt bostadsbolag i vår kommun som är beredda att bygga och förvalta fler bostäder. 

Här sätter emellertid den borgerliga kommunledningen upp hinder för byggande. De ägardirektiv som styr Ramunderstaden säger bland annat att RAB inte får äga och förvalta mer än en tredjedel av bostadsbeståndet i kommunen. 

Nya ägardirektiv ska beslutas i överläggningar mellan bostadsbolagets ledning och kommunens styrande majoritet. Vi i Vänsterpartiet hävdar att det finns goda skäl att ändra på ägardirektiven när det gäller RAB:s ägande av fastigheter. 

Ett tillskott är nödvändigt för att klara behoven av lägenheter i Söderköping, inte minst för ungdomar som ska börja ett eget liv och behöver en egen bostad.

Svensk och östgötsk ekonomi bromsar in. I en sådan situation är det angeläget att använda sig av bostadsbyggande som en motkonjunkturell åtgärd.

Nya ägardirektiv som ger möjlighet för RAB att äga fler fastigheter är angelägna. I synnerhet i en situation där de flestaprivata byggfirmor i staden bromsar upp sitt byggande. 

En annan beklaglig och förbryllande omständighet när det gäller RAB är kommunledningens beslut att lägga ut städning och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter på entreprenad. Ramunderstaden har hittills skött detta på ett utmärkt sätt. En oberoende konsult har utvärderat det hela och gett högsta betyg. 

Inte nog med beslutet om upphandling. RAB ges inte möjlighet att vara med och lägga anbud. Man har inte getts det uppdraget. Men bolaget borde åtminstone ha möjlighet att vara med och lägga anbud. 

Detta är också vad som förespeglats oss i fullmäktige, bland annat av förste vice ordföranden i kommunstyrelsen, Ulric Nilsson (C). Vi vill uppmana Ulric Nilsson att offentligt och till Ramunderstadens ledning göra tydligt att man välkomnar en offert från RAB.

Slutligen detta med Albogaexpressen. Beklagligt nog anser sig kommunledningen inte längre kunna finansiera denna uppskattade transportservice, en spottstyver med tanke på den nytta som den gör. 

Nu för emellertid RAB och andra fastighetsägare diskussioner om att återta ansvaret för finansiering av gratisbussen. Det är dock med viss oro som vi erinrar oss de diskussioner om att Albogaexpressen skulle vara olaglig och inkräkta på det uppdrag gällande kollektivtrafik som Östgötatrafiken har, något som bland annat Ulric Nilsson varnat för. 

Vi vill uppmana Ulric att ta den risken. Att Östgötatrafiken skulle lägga formella hinder i vägen finner vi uteslutet.

Björn Grip (V)
Fullmäktigeledamot, Söderköpings kommun