Kommunpolitiker - rannsaka ert samvete

Jag är ordförande i Skärblacka Vägförening, som i nuläge efter kommunens icke-övertagande av vägföreningarna kan acceptera det beslut som kommunen nu tagit.

Det utökade bidraget för drift- och underhållsdelen kommer långt ifrån att motsvara de ökade kostnaderna i form av investeringar som vägföreningarna kommer att belastas med, skriver Sonny Gynnhammar, ordförande i Skärblacka vägförening.

Det utökade bidraget för drift- och underhållsdelen kommer långt ifrån att motsvara de ökade kostnaderna i form av investeringar som vägföreningarna kommer att belastas med, skriver Sonny Gynnhammar, ordförande i Skärblacka vägförening.

Foto: Joakim Blomqvist

Debatt2022-01-26 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta av det skäl att vi i vår vägförening har allt vad kommunen vill att vi ska göra mot ekonomisk kompensation förrättat på oss. Det gäller alltså en utökning med drift-och underhåll av grönområden och allmänna platser dit också lekparker hör. Men jag tror att våra kommunpolitiker inte är helt medvetna om vad avtalsbeslutet innebär för vägföreningarna och därför denna skrift.

I mitt först möte med kommunen för några år sedan fick jag klart för mig att kommunens åtagande för allmänna platser och grönområden var drift- och underhåll, som sopning, gräsklippning, smärre reparation etcetera. Däremot om nyanläggningar eller utbyten skulle ske räknades detta som investeringar och föll helt på vägföreningen. 

Vi har i Skärblacka ett torg (Centralplan) med ett helt bedrövligt utseende och därtill vid tiden för vårt möte ett antal helt avlövade lekplatser, vilka behövde förses med ny utrustning och för detta skulle kommunen enligt avtal inte behöva ge någon som helst ersättning.

 Vi har nu sedan två år tillbaka försett två lekplatser med redskap och förra året beställt utrustning för ytterligare två platser. Den sammanlagda kostnaden för enbart detta är runt två miljoner kronor. 

Att göra Centralplan attraktiv kommer sannolikt att kosta runt dubbelt av denna summa. När nu de vägföreningar som inte har lekparker förrättade på sig eftersom kommun till dags dato skött dessa, så kommer också det utökade bidraget för drift- och underhållsdelen långt ifrån att motsvara de ökade kostnader som vägföreningarna i form av investeringar kommer att belastas med. 

Ni kommunens politiker betänk detta och fråga er om detta har någon likhet med vad kommunallagen säger om likabehandling av medborgare. I centralorten betalas ju dessa investeringar av kommunalskatten till vilka medborgarna i ytterdelarna också ger sitt bidrag. Dubbelbeskattning i min ära eller kan ni förklara bort detta?

Kommunpolitiker ta till er det ovan skrivna och rannsaka ert samvete om rimligheten i detta. Om ni lurats av höga vederbörande (ledande politiker), som inte informerat er om detta så har ni nu anledning tänka om och kanske också upphäva er röst om den uppenbara skumraskhanteringen av ärendet. Likabehandling ska var likabehandling och därmed basta.