Kommunens fastigheter i Norrköping förfaller

En stor del av Norrköpings kommunala fastighetsbestånd är i dåligt skick och förfaller delvis. Det handlar om decennier av eftersatt underhåll och det berör såväl slott som koja, institutionsbyggnader som sporthallar.

Med en klokare politisk ledning när det begav sig hade exempelvis Händelö kunnat rustats upp och fungerat som kontor för den nya hamnen, skriver sverigedemokraterna Christopher Jarnvall, Linda Nilsson och Stefan Bergström.

Med en klokare politisk ledning när det begav sig hade exempelvis Händelö kunnat rustats upp och fungerat som kontor för den nya hamnen, skriver sverigedemokraterna Christopher Jarnvall, Linda Nilsson och Stefan Bergström.

Foto: Gunnar Hagberg

Debatt2024-02-15 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är ett tungt och dyrt arv som tidigare socialdemokratiska styren har lämnat efter sig till oss i det nya majoritetsstyret. Vi har ett enormt och kostsamt underhållsberg framför oss.  

Restaureringen av rådhuset, som ursprungligen byggdes i början av förra seklet, är nu i full gång men den kalkyl som det tidigare socialdemokratiska styret lade fram visade sig vara helt tagen ur luften. Ett resultat av djup okunskap, ren ignorans eller dålig upphandling? Var det brister i förprojekteringen? Nu är de beräknade kostnaderna uppe i nästan det dubbla. Rådhuset behövde renoveras, men hur kunde det bli så fel i kalkylen? Hade inte skattebetalarna rätt att få klara besked från början?

Våra kommunala fastigheter riskerar att falla ihop efter decennier av eftersatt underhåll. Det har inte anslagits nödvändiga medel för att underhålla dem. Det har vi nu alltså fått i knät av det tidigare S-styret. Men när vi på grund av hårt pressad ekonomi under ett år pausar anslagen till Filmfonden för att skapa struktur framöver blir det minsann liv på vänstern och opinionen. Det saknas proportioner.

Fastigheter måste skötas och renoveras vid behov. Det har, sedan vi Sverigedemokrater och Borgerlig samverkan tillträdde hösten 2022, igångsatts en mer systematisk och noggrann genomgång och översyn av det kommunala fastighetsbeståndet. Behoven är stora. Det har också, förstår man, varit litet ”si och så” med systematiken i tidigare styrens renoverings- och underhållsplanering. Fastigheter har en begränsad livslängd. Äldre hus klarar sig ofta bättre än hus byggda på senare år. Men alla behöver ses över med jämna mellanrum. Det behövs underhållsplaner som uppdateras och efterföljs.

Inte minst gäller detta våra ofta mycket speciella kulturfastigheter, som exempelvis Borgs fina lilla gård invid E4:an eller anrika Händelö gård. Flera har dessvärre sedan länge skattat åt förgängelsen och rivits. Men Norrköpings invånare bryr sig om sina historiska hus. Det finns ett stort intresse för att vårda och använda dem. Det bästa vi kan göra är att leta hyresgäster eller köpare till dem. Tyvärr är de sällan lönsamma och privata ägare är ofta att föredra framför kommunen i just dessa fall. 

Vi behöver också se på många av våra fastigheter med nya ögon. Inte bygga nytt, utan använda det vi har. Befolkningsutvecklingen i kommunen har också avstannat, vilket kan få konsekvenser framöver. Vi behöver se över detaljplanerna för att dessa skall kunna anpassas till de behov som finns.

Med en klokare politisk ledning när det begav sig hade exempelvis Händelö kunnat rustats upp och fungerat som kontor för den nya hamnen. Gården hade fått den nödvändiga och välförtjänta ansiktslyftning som nu måste till om inte byggnaderna på den historiska platsen skall falla ihop. En renovering av detta enda objekt hamnar på tvåsiffriga miljonbelopp. Troligen kring 20 miljoner.

Nu är det hög tid att ta tag i detta. Och det faller på vår lott i det nya styret av Norrköping. Det kan bli räddningen för vårt fastighetsbestånd och den tillgång det faktiskt är - för vi tar problemen på allvar. Det är inte alltid så roligt att spara, gneta och vårda det som finns i stället för att spendera och bygga nytt. Men det är ansvarsfullt och nödvändigt. Och det är till sist vi politiker som är ytterst ansvariga för kommunens fastigheter.