Kommunen tar pengarna staten vill ge de utsatta barnen

Nuvarande regering har valt att förlänga stödet fram till årsskiftet för att, som Ebba Busch sa häromveckan: ”stötta ekonomiskt utsatta familjer i denna svåra tid”. Det Ebba Busch glömde säga var att något helt annat gäller för barnfamiljer med försörjningsstöd, skriver Malin Östh (V) och Patrik Wåtz (L).
Nuvarande regering har valt att förlänga stödet fram till årsskiftet för att, som Ebba Busch sa häromveckan: ”stötta ekonomiskt utsatta familjer i denna svåra tid”. Det Ebba Busch glömde säga var att något helt annat gäller för barnfamiljer med försörjningsstöd, skriver Malin Östh (V) och Patrik Wåtz (L).

I dessa tider är vi många som har svårt att få hushållskassan att räcka till.

Debatt 3 maj 2023 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Prisökningen på basvaror har varit extrem det senaste året och beräknas ligga runt 20 procent. Frivilligorganisationer vittnar om hur allt fler svenska hushåll har svårt att klara sina matinköp. Antalet som söker akut hjälp ökar snabbt. Samma mönster ses i kommunens skolbespisningar där hungriga skolbarn äter mer på måndagar och fredagar, innan och efter man ätit hemma. Flera skolor beskriver förändringen som ”lavinartad”. 

För barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet finns sedan 2020 ett tillägg till bostadsbidraget. Nuvarande regering har valt att förlänga stödet fram till årsskiftet för att, som Ebba Busch sa häromveckan: ”stötta ekonomiskt utsatta familjer i denna svåra tid”. 

Det Ebba Busch glömde säga var att något helt annat gäller för barnfamiljer med försörjningsstöd. Barnfamiljer med försörjningsstöd får i Söderköping, och flera andra kommuner, inte behålla sitt tillägg. Tillägget betraktas i Söderköping för den som har försörjningsstöd som en intäkt och i samma stund som det kommer in på kontot sänks försörjningsstödet med motsvarande belopp.

Familjen lämnas alltså kvar på precis samma plats som innan - i svår ekonomisk utsatthet. Medan det statliga stöd, som familjen har både behov av och rätt till, istället rullar in i och förstärker upp kommunens kassa. 

2020 sa dåvarande socialförsäkringsminister och socialdemokraten Ardalan Shekarabi om möjligheten för familjer med försörjningsstöd att få behålla sitt tillägg att ”vi välkomnar alla initiativ kommuner tar för att förbättra ekonomin för ekonomiskt utsatta familjer.” Nu sitter Shekarabis parti Socialdemokraterna i majoritet i Söderköpings kommun tillsammans med Ebba Buschs parti KD. Två partier som säger sig värna ekonomiskt utsatta barnfamiljer, men som när de styr och faktiskt har en reell möjlighet att påverka, väljer att göra precis tvärtom. 

Intentionen från staten har varit att stötta ekonomiskt utsatta barnfamiljer och där barnperspektivet har vägt tungt utifrån att barn ska ha rätt till ett socialt liv och kunna utvecklas. Det finns kommuner som har valt att omdömesfullt se till intentionen i tilläggsbidraget och ändrat riktlinjer tillfälligt för beräkning av försörjningsbidrag.  Familjer som är mest ekonomiskt utsatta får då behålla tilläggsbidraget, liknande som för andra barnfamiljer med bostadsbidrag.

För Söderköpings del är det 20 barnfamiljer som berörs. Att låta dem behålla sitt tillägg skulle ge en minimal effekt på kommunens budget medan det för de berörda familjerna skulle kunna göra hela skillnaden. Från Vänsterpartiet och Liberalerna säger vi: sluta lägga beslag på ett statligt stöd tänkt att gå till utsatta barnfamiljer. Låt familjerna behålla det stöd de har rätt till och stöd de barn som är mest ekonomiskt utsatta i samhället.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa