Kommande år blir en ekonomisk balansgång

Vid sidan om medias granskning av det nya politiska styret i Norrköping pågår sedan ett antal veckor tillbaka ett intensivt arbete som främst handlar om att forma uppdrag till kommunens verksamheter för kommande mandatperiod och en hållbar budget för 2023.

"Sedan valdagen har det visat sig att Norrköpings kommun kommer att behöva genomgå ett ekonomiskt stålbad", skriver Sophia Jarl (M).

"Sedan valdagen har det visat sig att Norrköpings kommun kommer att behöva genomgå ett ekonomiskt stålbad", skriver Sophia Jarl (M).

Foto: Erik Jersenius

Debatt2022-11-24 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Borgerlig samverkan är inte ett styre där socialdemokraterna sätter agendan och jag förstår att det väcks känslor när nästan 100 år av obruten makt slutligen bryts. Maktskifte skapar turbulens men det var just maktskifte som vi fick väljarnas förtroende att genomföra. 

Sedan valdagen har det visat sig att Norrköpings kommun kommer att behöva genomgå ett ekonomiskt stålbad. Inflation, stigande räntor, skyhöga energipriser och ökade kostnader för pensioner gör att det ekonomiska utrymmet under mandatperioden enbart kan skapas genom politiska reformer och genom att vi gör den kommunala verksamheten mer effektiv. Utgångspunkten för ekonomin 2023 (när jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande) var ett underskott på drygt 200 miljoner kronor i kommunens verksamheter. 

Ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav har fått konsekvenser som nu måste hanteras – detta samtidigt som vi går in i lågkonjunktur och en demografisk utveckling där fler ska försörjas av färre fortsätter. Jag tänker bland annat på bristen av fastighetsunderhåll under många år. Underhållsskulden, det vill säga, hur mycket det skulle kosta att renovera kommunala fastigheter till en acceptabel nivå, är särskilt betungande när vi samtidigt är en växande kommun som kräver fler platser inom våra skolor, fler anställda inom omsorgen och ny infrastruktur i nya områden. 

De kommande åren blir en balansgång mellan att göra nödvändiga investeringar och samtidigt avsätta tillräckligt med pengar för återinvesteringar befintliga fastigheter och infrastruktur. Investeringskostnader hamnar så småningom i den kommunala driftbudgeten och det här är en insikt som vi mycket tydligare måste bära med oss när vi fattar beslut om olika investeringsprojekt. Med detta sagt; det går inte att skilja kommunens investeringar från kommunens dagliga drift - det ena påverkar det andra. 

Samtidigt – en kris kan vändas till en möjlighet. Det må vara en klyscha men underskott i driften gör att vi behöver bestämma oss för vad som är grunduppdraget för en kommun. Våra politiska prioriteringar framgår tydligt i vårt politiska program Frihet och Ansvar. Det handlar främst om att fler Norrköpingsbor ska arbeta genom ett starkt lokalt näringsliv som skapar arbetstillfällen. För att det ska vara möjligt prioriterar vi utbildning genom hela livet och åtgärder för bättre förutsättningar för lokala företag att växa. Det är två åtgärder som kommer bygga Norrköping starkare och vi kanske en gång för alla kan bryta det sociala arvet där kommunen alltid har haft högre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Jag är övertygad om att vi har goda förutsättningar och är trygg med att det finns en stabil majoritet genom Borgerlig samverkan och Sverigedemokraterna som står upp för - och genomför - nödvändiga förändringar.

Förändringar kan ses som hotfulla och någon gång sa jag själv i en intervju att det kanske kommer behöva bli lite `tråkigare` kommande år för att möta alla utmaningar som uppstått i närtid men som också är ett resultat av ett långvarigt socialdemokratiskt styre. Tråkigare till förmån för en fungerande välfärd som ger förutsättningar för fler Norrköpingsbor att leva självständiga och fria liv ska tilläggas. Det kommer jag arbeta hårt för varje dag fram till valdagen 2026.