Kollektivtrafiken måste bli mer landsbygdsvänlig

Vi politiker måste ompröva den nuvarande politiska hållningen och målsättningen om busslinjerna. Nuvarande inriktning har påverkat landsbygden och ytterområdena på ett mycket negativt sätt, skriver representanter för liberalerna i Region Östergötland.
Vi politiker måste ompröva den nuvarande politiska hållningen och målsättningen om busslinjerna. Nuvarande inriktning har påverkat landsbygden och ytterområdena på ett mycket negativt sätt, skriver representanter för liberalerna i Region Östergötland.

Liberalerna kommer att gå till val i Östergötland på en förnyad och omprövad politik vad gäller inriktningen för bussar på landsbygden.

Debatt 31 augusti 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ökad hänsyn måste tas till de boende på landsbygden och utanför tätorterna när kollektivtrafiken planeras framöver.

 

Under lång tid har det duggat tätt med artiklar om nedlagda busslinjer framförallt på landsbygden och i ytterområdena. Upprörda reaktioner har följt på insändare- och debattsidorna. Och det med rätta. Att få sin buss nedlagd skapar oerhört stor skada för de som är beroende av den för att få sin vardag att fungera. 

Då är det till liten tröst om man får tillbaka i ansiktet att ”vi måste satsa på de starka stråken för att kollektivtrafiken ska ta andelar från bilismen”. Det blir endast ytterligare ett slag i ansiktet på den som redan fått mattan under sina fötter bortdragen. 

 

Vi politiker måste ompröva den nuvarande politiska hållningen och målsättningen om busslinjerna. Nuvarande inriktning har påverkat landsbygden och ytterområdena på ett mycket negativt sätt. De konsekvenser som uppstår är helt enkelt inte acceptabla. De som tidigare haft en busshållplats hänvisas att gå längs hårt trafikerade vägar för att nå närmaste busshållplats efter att den tidigare hållplatsen dragits in. Att det finns en buss i ens närområde är en trygghet och sänder dessutom en viktig signal om att ett område inte är övergivet.

 

Vi liberaler har, i likhet med samtliga partier, tidigare stått bakom den inriktning som Östgötatrafiken givits om kollektivtrafiken. Vi menar dock att med de konsekvenser vi nu ser går det inte att försvara inriktningen. Östgötsk kollektivtrafik måste ta mer hänsyn till boende på landsbygden framöver. Det finns fler värden än att bara maximera antalet resenärer genom raka resvägar och ökad turtäthet inom tätorterna. 

 

Ett sådant målvärde som måste tillföras är exempelvis att kollektivtrafiken ska bidra till en livskraftig landsbygd och attraktiva ytterområden. Hela samhällen ska inte riskera att deras enda busslinje blir nedlagd. Orter där det ändå bor en hel del människor måste få ha kvar sin buss, även om bussen inte går full varje tur. 

Det finns ett stort värde i att det finns en buss. Även om man till vardags använder bil så vet om att det alltid går att ta bussen om det skulle behövas, barn och ungdomar kan utan att behöva vara beroende av skjuts ta sig fram och tillbaka och en busslinje kan även vara en viktig aspekt för att välja att flytta till ett område, inte minst nu när trenden är att många kan tänka sig att bo utanför stadskärnorna.

 

Med de förändringar som genomförts de senaste åren så har flertalet fått det lite bättre, men det på bekostnad av fåtalet som fått det mycket sämre. Liberalerna anser att den stora skada som drabbar boende vars busslinjer läggs ner, inte kan motiveras av de små vinster som den stora massan resenärer ges. Det är inte försvarbart att en del får ökad turtäthet eller några minuters snabbare restid om andra berövas sin busstrafik helt och hållet. I de fallen är det bättre att behålla bussarna med de förutsättningar som gör att den kan trafikera båda ställen.

 

Har man kommit till insikt om att ens tidigare ståndpunkt varit fel så är det ens skyldighet att agera och se till rätta till det hela. Östgötsk kollektivtrafik måste bli mer landsbygdsvänlig och det kommer Liberalerna gå i bräschen för. Vi hoppas att fler partier ska komma till insikt och väljer att följa vår linje. Busslinjerna behövs på landsbygden och i ytterområdena. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa