Kollektivtrafik och cykelnät behöver byggas ut

Vi anser att kommunens förslag till Trafikstrategi är bra som helhet.

Debatt 19 mars 2022 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Låt trafikstrategin utgå från medborgarnas behov" NT 12/3

 

Det kan leda till ett genombrott för hållbar stadsplanering i Norrköping. Strategins inriktning är att uppfylla medborgarnas behov att nå de målpunkter i staden som de behöver på ett resurseffektivt sätt. 

Det grundläggande för klimat och miljö är att behovet av biltrafik minskas radikalt. Det kräver en stadsplanering som ställer om till stadsdelar med bostäder, service, arbetsplatser och fritidsmöjligheter. Då kan bilberoendet minska.

 

Den hållbara staden behöver dessutom bättre cykelnät och attraktiv kollektivtrafik. I alla stadsdelar med stort resandeunderlag är spårväg bäst för ekonomi, klimat, miljö och resekomfort. Fler väljer kollektivtrafik som är spårburen hellre än buss. Det gör att fler väljer bort bilen.

De resor som verkligen behöver ske med bil i staden kan minskas till en fjärdedel enligt forskning. I Norrköping är andelen biltrafik 60 % och cykel 12 %. I städer som kommit längre i omställningen till hållbarhet har man nått bil-andel runt 40 % och cykel hela 30 %.

 

Idag är det många som lägger ungefär en tredjedel av hushållspengarna på bilen. Dyrare blir det med höjda bränslepriser när fossila bränslen måste fasas ut för att rädda klimatet. Därför är det hoppfullt att hushållen i hållbara staden inte blir beroende av egen bil.När man behöver använda bil kan man välja lämpligt fordon i en bilpool. Bilen i staden behövs främst för varudistribution och företagstransporter. Det är på den glesbefolkade landsbygden som hushållen behöver bil. Där finns inte underlag för kollektivtrafik. 
Pendelparkeringar gör dock bilresan fram till kollektivtrafiken ganska kort.

När det gäller parkering i staden behöver den effektiviseras enligt Trafikstrategin.

 

Idag betalar inte bilägarna hela kostnaden eftersom deras bilfria grannar subventionerar p-platserna via sin lägenhetshyra. Det missnöje med för få parkeringsplatser som SD lyfter visar att man måste bygga ut kollektivtrafiken och cykelnätet för att få en hållbar grön omställning. Det krävs noggrann planering i alla lägen i staden för att få den balanserade förändring som gynnar oss alla.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Klimat

Insändare: Konsumism har passerat sitt bäst före-datum

Konsumism har passerat sitt bäst före-datum

Insändare: Därför behövs klimatskatt på kött

Därför behövs klimatskatt på kött
Läs mer!

Insändare: En retsam miss av Norrköpings kommun

En retsam miss av Norrköpings kommun

Insändare: Frihet att kunna välja det som passar bäst i vardagen

Frihet att kunna välja det som passar bäst i vardagen
Affärsliv
Norrköping

De går till val på fler parkeringsplatser: "Norrköping är alldeles för bilfientligt"

De går till val på fler parkeringsplatser: "Norrköping är alldeles för bilfientligt"