Klimatoffensiv i Norrköping med solkraft

Norrköping bör ha ambitionen att bli Sveriges mest klimatvänliga kommun. Därför lägger nu Socialdemokraterna fram flera förslag i den riktningen, förslag som också skapar nya jobb för Norrköpingsborna.

Debatt 8 september 2022 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att möta klimatförändringen måste flera klimatanpassningar göras i kommunen. På bland annat de här områdena tänker vi återkomma med konkreta förslag i arbetet med Samhällsplaneringsnämndens uppdragsplan för 2023:

  • Vi måste värna och utveckla grönytorna i staden och plantera fler träd och buskar, som binder vatten vid kraftiga regn och sänker temperaturen vid extrem hetta. 
  • Vi måste utveckla ett hållbart bostadsbyggande med trähus, gröna tak och mer genomsläppliga markmaterial.

Allra mest prioriterat är dock energifrågan. God eltillgång är en grundläggande förutsättning för kommunens och det lokala näringslivets utveckling. Överföringskapaciteten från norra Sverige till södra måste förbättras. Samtidigt måste den lokala produktionen av fossilfri el byggas ut på ett klokt och hållbart sätt. Därför bör bland annat den lokala framställningen av solenergi öka i kommunen.

 

Vi vill därför se till att det byggs fler solpaneler i Norrköping, främst på de fastigheter kommunen bygger och därmed kan bestämma över. När vi nu verkar vara på väg in i en lågkonjunktur och energipriserna ligger på ”all time high” är det extra lämpligt att investera för framtiden i våra egna lokaler.

 

För att få bästa möjliga utnyttjande av fossilfri elproduktion behöver vi också lokalt utveckla modeller för lagringskapacitet i form av batterier och tillverkning av vätgas. Kommunen bör snarast undersöka möjligheten att få statligt investeringsstöd för detta via Klimatklivet.

I det pågående arbetet med en uppdaterad energiplan för kommunen (dagens är från 2016) kommer vi socialdemokrater även att:

  • Initiera en kommunal strategi för fossilfri elproduktion; 
  • Föreslå installation av solpaneler på de kommunala fastigheter vi bygger, där så är lämpligt. 
  • Se över möjligheten att installera solceller på befintliga kommunala byggnader med större tak i söderläge, till exempel Himmelstalundshallen och Mässhallarna.
  • Utreda hur kommunen skulle kunna sälja överflödig el från kommunala fastigheter till marknaden, till exempel från en skola under sommarlovet, då det bör finnas ett energiöverskott.

 
 
 
 
 
 
Norrköping: Valet 2022

Insändare: Allas lika värde i demokratiska val

Allas lika värde i demokratiska val

Debatt: Borgerlig samverkan: Vi förstår inte riktigt hur East Pride resonerar

Borgerlig samverkan: Vi förstår inte riktigt hur East Pride resonerar
Visa fler
Ämnen du kan följa