Klimatforskning är ingen gissninglek!

Arkivbild.

Arkivbild.

Foto:

Debatt2022-11-11 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Beräkningar av framtidens klimat blir bara gissningar" NT 2/11


Stig H Moberg säger att han inte gör anspråk på att avslöja klimatets komplexitet. Ändå försöker han mästrande tala om för oss hur det ligger till. Att det nog inte är mänskligt utsläpp som är den stora orsaken till växthuseffekten. Han ifrågasätter också om det är koldioxidökningen som är orsaken till den globala temperaturstegringen.


Denna insikt har han fått genom att observera vad ”kunniga människor” redovisat. 
Sedan följer ett långt resonemang om att klimatet alltid ändrats, om solfläckar, kosmisk strålning och naturliga faktorer som orsak till växthuseffekten.


Samtliga dessa faktorer har av en enig klimatforskning avfärdats som huvudorsak till den klimatförändring vi nu ser. Man slår i IPCC 6 fast, ”det är människan som ligger bakom den klimatpåverkan vi nu ser och det bara kommer att bli värre”.
Nyligen skrev närmare 2000 svenska forskare, sannolikt rätt ”kunniga människor”, under ett upprop för en aktivare klimatpolitik och de stöder den vetenskapliga uppfattningen att klimatförändringen är mänskligt orsakad.


Det finns fortfarande en lite grupp klimatskeptiker som likt Stig H Moberg, hävdar att det är ”naturliga orsaker” och inte människan bakom den globala uppvärmningen. Att orsaken skulle vara de stigande koldioxidhalterna ifrågasätter de också. 
Att hänvisa till redovisning från ”kunniga” människor räcker inte om har en samlad forskningsvärld som säger något annat. 
Nej Stig, också du får nog börja lyssna till vetenskapen