Kommer att bli varmare oavsett om utsläpp minskar

Vi befinner oss i en mycket snabb klimatförändring, som inte kan förklaras av naturliga variationer.

Erik Kjellström, professor i klimatologi, skriver att klimatet kommer att bli varmare oavsett om utsläppen minskar.

Erik Kjellström, professor i klimatologi, skriver att klimatet kommer att bli varmare oavsett om utsläppen minskar.

Foto: Michael Sohn

Debatt2022-11-10 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det slås fast gång på gång av den samlade vetenskapen, bland annat i FN:s klimatpanel IPCC:s rapporter. Människan har värmt upp jordens klimat med drygt 1 grad sedan 1800-talet, främst genom utsläpp av växthusgaser. I Sverige är temperaturökningen ungefär dubbelt så stor. Varje grads temperaturhöjning innebär ökad risk för mänskliga samhällen och stor, mestadels negativ påverkan på naturmiljön. Läget är kritiskt och utsläppen måste minska kraftigt nu.


Så sent som häromdagen kom WMO – meteorologiska världsorganisationen – med sin preliminära rapport om det globala klimatet 2022. Även denna rapport pekar på det mycket allvarliga läget och WMO:s generalsekreterare menar att nivåerna av koldioxid i atmosfären nu är så höga att 1,5-gradersmålet i Parisavtalet nätt och jämnt är möjligt att nå. 


Vi klimatforskare arbetar på vetenskaplig grund. Utöver direkta klimatobservationer (mätningar av temperatur med mera) och rekonstruktioner av tidigare klimat baserat på till exempel trädringsdata arbetar vi med teoretisk förståelse av klimatsystemet och de processer som det påverkas av. Vi utvecklar också beräkningsmodeller som testas såväl för dagens klimat som för olika varma och kalla perioder i jordens historia. Modellerna är ett viktigt redskap för att simulera framtida klimat under olika grad av mänsklig klimatpåverkan. Idag finns mycket kunskap om klimatet, hur det kan ändras under olika grad av framtida klimatpåverkan, samt vilka effekter detta kan få. 

Denna kunskap utgör ett viktigt beslutsunderlag som tydligt visar på att vi, för att minska framtida risker, måste minska vår klimatpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser. Med dagens höga utsläpp vet vi också att det kommer fortsätta bli varmare under lång tid oavsett om utsläppen börjar minska, det är först vid nollutsläpp som uppvärmningen avstannar. Det betyder att vi samtidigt också måste anpassa oss till ett förändrat klimat.

För svensk del innebär detta bland annat fortsatt allt varmare och längre somrar, kortare och mildare vintrar, mer nederbörd och med större risk för översvämningar. Till följd av de högre temperaturerna ökar också avdunstningen vilket också leder till större risk för torka.


Fakta om klimatet – hur det varit, hur det är och hur det beräknas bli i framtiden – finns på SMHIs webbplats. Lyssna också gärna på SMHIs poddserie Klimatforskarna.